Bankei Yōtaku

Bankei Yōtaku (1622-1693) 盤珪永琢

Az egyéni tanítási módszerekkel összhangban, egyedi stílust alakított ki művészetében is. Bár kötnek a nevéhez festményeket és szobrokat is, azonban mégis a legnagyobbat a kalligráfiában alkotta, amelynek méltó példája a Szabad felhők kalligráfiája.

Ez a mű hűen mutatja stílusának korlátlan erejét és dinamikusságát. Olyan fesztelen, mint a víz, amely arra folyik, amerre éppen tud, nem ragaszkodik semmilyen irányhoz. Az első írásjegy a szabad, vagy csendes (間, kan, ken, aida vagy ma), amelyet Bankei három könnyed vonallal ábrázol, valójában a hagyományos írás szerint tizenkét vonásból áll. Annak ellenére, hogy írott stílusú (sōsho), az erőteljes függőleges vonás, és a két oldalsó megtartja a szilárd egyensúly érzését. A kialakult negatív terek pedig, tovább erősítik ezt a hatást. Így az egész írásjegy a harmónián és a belső erőn nyugszik. Mindazonáltal a mozgás irányának van célja, méghozzá az, hogy a néző tekintetét tovább vezesse a második írásjegyre, a felhőre (雲, un vagy kumo). Ez szintén egy hagyományosan tizenkét vonásból álló kanji, amely itt három vonásra egyszerűsödik Bankei ecsetje által. Ez az írásjegy már nincsen annyira egyensúlyban tartva, sokkal inkább levegőben úszó, lebegő hatást kelt, amelyet tovább erősít a „repülő fehérekkel” való megjelenítése. Nincs is más a kalligráfián. Se aláírás, sem pecsét, csak ez a két nagy írásjegy, amely furcsa aszimmetrikus állapotban van első ránézésre. A szabad írásjegy szilárdságát töri fel a felhő kötetlensége. Így végül kialakul egy belső egyensúly, egy sajátos szimmetria, amelyet az ecsetvonások ívei szinte körbe zárnak. Ez az egyszerre finom kontraszt és egyensúly, amely jól mutatja az égen szabadon szálló felhőket, jól érzékelhető összhangban van Bankei életével. Halála után tanítványai azt mesélték róla, hogy ő mindig a békesség állapotában volt, ám amikor beszélgetett vagy tanított, akkor kiszámíthatatlanná vált. Ez az a szabadság, amelyet a mindig jelen-lét, a mindig itt és most lét ad meg mindenkinek.

 

Bankei