Search Results for: szív szútra

Szombat esti beszélgetések 6. – A Szív szútráról

(Összefoglaló jegyzet a hatodik Szombat esti beszélgetésekhez a Szív szútráról.)

Buddha tanításai tökéletes bölcsessége szívének szútrája 

Kannon bodhiszattva a mély tökéletes bölcsesség megvalósításakor észreveszi, hogy az öt alkotóelem üres
Ezzel megszabadul minden szenvedéstől és csapástól
Sáriputra, a forma nem különbözik az ürességtől, az üresség nem különbözik a formától, vagyis a forma üresség, az üresség forma
És ugyanilyen az érzés és érzékelés, akarat és a tudatosság is
Sáriputra, minden dolog üresség természetű
Nem születő és nem megszűnő, nem szennyezett és nem tiszta, nem növekedik és nem csökken
Ezért az ürességben nincs forma, nincs érzés, érzékelés, akarat, tudat(osság)
Nincs szem, fül, orr, nyelv, test és gondolkodás, nincs szín, hang, szag, íz, tapintás és tudati folyamat sem
Nincs látható világ, továbbá nincs a gondolkodás világa sem
Továbbá nincs nem-tudás, nincs a nem-tudásnak vége sem
Továbbá nincs öregség és halál, továbbá nincs öregség és halál vége (sem)
Nincs szenvedés, összegyűjtés, megsemmisítés, út
Továbbá nincs tudás, nincs annak megszerzése, ezért nincs, amit meg lehetne szerezni
A bodhiszattva a tökéletes bölcsesség következtében
Tudatában nem tisztátalan vagy akadályozott, nem tisztátalan vagy gátolt, (ezért) nincs félelemben, eltávolodott teljesen minden egyes felforgató gondolattól és álomtól, beteljesítette a nirvánát
A három világ összes buddhája a tökéletes bölcsesség következtében
megszerezte a páratlan és tökéletes megvilágosodást
Ezért ismerjük meg a tökéletes bölcsességet
Ez a nagy szellemi mantra, ez a nagy fényesség mantra, ez a legfelsőbb mantra, ez az utolérhetetlen mantra
Képes eltávolítani minden szenvedést,
(Valóban) van tartalma, nem üres
Ezért a tökéletes bölcsesség mantrájának hiredetése, az a tanítás elmondása (hogy):
Gate, gate, paragate, paraszamgate bodhi szváhá

(Szív szútrához tartozó jegyzetek ITT olvashatóak.)

A Szív szútra értelmezése során nagyon fontos, hogy soraira egyesével is külön figyelmet szenteljünk. Éppen ezért az alábbiakban igyekszünk minden részletre kitérni.

Kannon bódhiszattva a mély tökéletes bölcsesség megvalósításakor észreveszi, hogy az öt alkotóelem üres
Ezzel megszabadul minden szenvedéstől és csapástól

Kannon bódhiszattva felismerése valódi mélyre hatolás, nem csupán a dolgok külső megfigyelése. A megvalósítás során eggyé válik megfigyelésének tárgyával, és ennek az eggyé válásnak a következtében belátásra jut. A belátás segítségével pedig megszabadult minden szenvedéstől.
Ezek az első sorok különleges fontossággal bírnak. Amennyiben Kannon útját követve képesek vagyunk elérni a belátást, akkor ugyanúgy megszabadulhatunk a szenvedéstől.

Sáriputra, a forma nem különbözik az ürességtől, az üresség nem különbözik a formától, vagyis a forma üresség, az üresség forma

A Szív szútra központi tanítása az „üresség”. Éppen ezért rendkívül lényeges, hogy ezt a fogalmat a lehető legtisztább formában megpróbáljuk értelmezni. Az üresség nem azt jelenti, hogy valami nem létezik. Azért, mert egy ballon, egy lufi üres, még nem jelenti, hogy nem létezik. A forma üressége éppen ezért nem a forma nem-léte, hanem a forma üressége valamitől. Tehát amikor Kannon bódhiszattva belátja, hogy az Öt Alkotóelem üres, akkor azt látja be, hogy a különálló létezéstől, vagyis az elkülönült létezéstől üresek. Ezt úgy értelezhetjük, hogy egyik alkotóelem sincsen a másik nélkül, önállóan nem létezhet. Ha megfigyeljük, akkor ez azonos a Tizenkét Tagú Függő Keletkezés tanításában foglaltakkal, hiszen ott sem létezik egyetlen tag sem önmagában, csak a többi taggal együtt. (A Tizenkét Tagú Függő Keletkezés tanításáról rendkívül részletesen ITT lehet olvasni.)

A forma és üresség kapcsolatának megértéséhez talán hozzásegít Thich Nhat Hanh hasonlata, amelyet segítségül hív magyarázatában: a hullám különálló léte csak a hullám szempontjából van, és ebből a szempontból a hullám keletkezik, majd elmúlik. A víz szemszögéből azonban a hullám csak egy formai megnyilvánulás, de nem különböző a víztől magától.

És ugyanilyen az érzés és érzékelés, akarat és a tudatosság is

A szútra itt kibővíti az előző gondolatot, miszerint a „forma üresség, az üresség forma” az Öt Alkotóelem minden tagjára. Az Öt Alkotóelem, vagy Öt Halmaz tanítása a korábban megismert Tizenkét Tagú Függő Keletkezés tanításával együtt a buddhizmus fontos alaptanítása, így alább részletesen kifejtjük (egy korábbi esszé részlete következik):

Az Öt Halmaz, vagy a „Kötődés Öt Halmaza” (upādāna-khandha)

  1. test vagy forma (alak): páli: rūpa, szanszkrit: rūpa
  2. érzés vagy érzet: páli: vedanā, szanszkrit: vedanā
  3. észlelés (képzet): páli: sañña, szanszkrit: saṃjñā
  4. késztetés vagy indíttatás (ösztönzés): páli: sañkhāra, szanszkrit: saṃskāra
  5. tudatosság: páli: viññāṇa, szanszkrit: vijñāna

rūpa: A rūpa Buddha tanításaiban a testiség (egyrészt az Öt Halmaz tanításban, másrészt a Függő Keletkezés tanításában, mint nāma-rūpa), valamint a látás tárgya is egyben (az āyatana-k és a dhātu-k közt). Ezeken felül önmagában a testérzékelést is jelentheti, valamint megjelenik az érzékszervekre való rámutatásként (értsd itt az öt testi érzékszervet (p.: indriya) mint a szem, fül és a többi). Ezek mellett a rūpa a mentális formák világa az elmélyedés (p.: jhāna) első négy fokán. Továbbá az abhi­dhamma tanításokban úgy is megjelenik, mint a jelentéseken túli valóságelemek (p.: dhamma) négy csoportja közül az egyik, a fizikai világ létezésmódja (p.: rūpāvacara).

Ez a test leírható úgy, mint a négy alapelemből (p.: mahābhūta) alkotott anyagiság. Ez a négy alapelem: a föld szerűség, jelleg, amely a szilárdságot adja; a víz jelleg, amely a folyékonyság és összetartó erő; a tűz jelleg a belső tűz, az emésztés, belső hő vagy az öregedés az emberben; levegő jelleg a szél, amely a mozgásokat adja.

Buddha a rūpa-khandha leírására a habcsók-hasonlatot használja. A test instabil, átmeneti, állandóan emelkedő és eltűnő, ezért nem lehet „én”.

Maddzshima-nikája 28. „… – Koldusok! Mi hát a ragaszkodás alakzat-halmaza? A négy nagy lételem és mindama alakzatok, amelyek ezeken alapulnak. S mi a négy nagy lételem? A föld-elem, a víz-elem, a tűz-elem és a levegő-elem.”

vedanā: Egyik értelmezés alapján az érzékelési folyamat során keletkező kellemes és kellemetlen, valamint a semleges benyomás, a személyiség egyik tévképzetét alkotó halmaz (persze ez utóbbi minden halmazra igaz kijelentés). Úgy írható le, hogy megtörténik az érzékelés és megszületik az érzés, a kellemes, kellemetlen vagy semleges. Ám ennyi és semmi több. Lehetséges, hogy szerencsésebb annak a pillanatnak nevezni, amikor létrejön az érzet, de még nem neveződik meg, nem címkéződik fel semmilyen egyéb jelentéssel, mert így határozottabban el tud különülni a sañña, saṃjñā halmaztól.

Buddha a vedanā-khandha leírására a buborék-hasonlatot használja. A különféle érzések, mint buborékok igaznak tűnnek, miközben gyorsan keletkeznek és eltűnnek, átmenetiek, megbízhatatlanok, önmagátlanok. Éppen ezért az érzések sem lehetnek az „én”.

Maddzshima-nikája 9. 44.
„… – Koldusok! Mi hát az érzet, miből keletkezik, miképpen szűnik meg, és mi megszüntetésének útja? Koldusok, hatféle érzet van: a látó érzékelésből keletkező érzet, a halló érzékelésből keletkező érzet, a szagló érzékelésből keletkező érzet, az ízlelő érzékelésből keletkező érzet, a tapintó érzékelésből keletkező érzet és a gondolkodó érzékelésből keletkezd érzet. Ahol érzékelés keletkezik, ott érzet is keletkezik. Ahol az érzékelés megszűnik, ott az érzet is megszűnik…… – Milyen érzetek vannak, ó uram?- Háromféle érzet van, Viszákha koldus, az örömteli érzet, a szenvedésteli érzet és a sem örömteli, sem szenvedésteli érzet.- Milyen az örömteli érzet, milyen a szenvedésteli érzet és milyen a sem örömteli, sem szenvedésteli érzet, ó uram?- Viszákha koldus, az örömteli érzet az, ami testi vagy lelki értelemben örömtelinek mutatkozik, a szenvedésteli érzet az, ami testi vagy lelki értelemben szenvedéstelinek mutatkozik, a sem Örömteli, sem szenvedésteli érzet pedig az, ami sem testi, sem lelki értelemben nem mutatkozik örömteli­nek vagy szenvedéstelinek.”

sañña, saṃjñā: Először is úgy ragadható meg, hogy az érzékelés folyamatában a puszta ingerfelvételen (p.: phassa) valamint az általa keltett kellemes, kellemetlen, semleges érzésen (vedanā) túl már felismerésre kerülnek az érzékelt dolgok minőségei, a színük, szaguk és hasonló kategóriák. Minden tudatállapotban jelenvalónak tekinthetjük. Ha azt az értelmezést is alapul vesszük, amely a vedanā esetében említésre került, vagyis, hogy az lenne az érzékelés pillanata, de semmi több, akkor itt jön, hogy megtörténik az a beazonosítás, hogy az érzet milyen, valamint ezzel együtt rögtön az, hogy mi az és ezáltal a felcímkézése (például: ez egy kellemes illat). Úgy lehetne tovább értelmezni a sañña, saṃjñā halmazt, hogy ez a halmaz a gondolkodási folyamat kezdete. Hozzájárul, hogy valamit felismerjünk, majd aztán meg tudjunk nevezni. Az érzést magát is pontosan meghatározza a kellemes, kellemetlen, semleges értelemben. Az ember éppen azt észleli, amit érez. (Mivel minden érzékszervvel együttműködik, így a manas-szal képzet- és fogalomalkotó funkciója van.)

Buddha a sañña-khandha leírására a délibáb-hasonlatot használja. Az én csupán egy optikai csalódás, valóságban ez csupán egy jelenség, szüntelen felmerülő és eltűnő.

sañkhāra, saṃskāra: Úgy fogható meg, mint a hat érzékelési kapun beérkező információkra (formára, hangra, szagra, ízre, tapintásra, a tudat tartalmaira) irányuló akarat (p.: cetanā, amely nevezhető belső hangnak is) vagy szándék, ezért ez a halmaz az érzékelés folyamatában már kivált (p.: kammikus, sz.: karmikus) kötődést. A Függő Keletkezésben olyan kammikus képzelőerő, amely gondolati, szóbeli és testi üdvös és káros késztetéseket hoz létre. Mindezek által pedig a létforgataghoz (p.: saṃsāra = késztetett) vagyis a szenvedések (p.: dukkha) világához köt. Azt is el lehet róla mondani, hogy egyfajta készség (megnyilvánulásai alapján: gondolati, szóbeli, testi), mint a ki- és belégzés, gondolatok szóbeli kifejezése vagy az érzés, az észlelés. Passzív értelemben véve pedig a keletkezésnek és az elmúlásnak kitett, más dolgok lététől függő késztetett (p.: sañkhata) valóság, vagyis a létforgatag. Maga a szó egyébként összerakni, összetevődni értelmű.

Buddha a sañkhāra-khandha leírására a banánszár-hasonlatot használja. Ez a szár, törzs több réteg rostos anyagból áll és nincsen jelentős, szilárd belső magja.

Maddzshima-nikája 9. Milinda-panyha 1. 3.
„… – Mik hát a késztetések, miből keletkeznek, miképpen szűnnek meg, és mi a megszüntetésük útja? Koldusok, háromféle késztetés van, a testi késztetés, a nyelvi késztetés és a tudati késztetés.Ahol nem-tudás keletkezik, ott késztetés is keletkezik, ahol a nem-tudás megszűnik, ott a késztetés is megszűnik…. Szólt a király:- Nágaszéna úr, léteznek-e keletkező késztetések?- Bizony, Nagykirály, léteznek keletkező késztetések. – És melyek ezek, uram?- Ha létezik szem és létezik alakzat, akkor látó tudat keletkezik. Ha látó tudat keletkezik, akkor látó érzékelés is keletkezik. Ha látó érzékelés keletkezik akkor látásérzet is keletkezik. Ha látásérzet keletkezik, akkor lét szomj is keletkezik. Ha létszomj keletkezik, akkor ragaszkodás is keletkezik. Ha ragaszkodás keletkezik, akkor létesülés is keletkezik. Ha létesülés keletkezik, akkor születés is keletkezik. Ha születés keletkezik, akkor vénülés-halál, gond, panasz, fájdalom, szomorúság és csüggedés is keletkezik…”

viññāṇa, vijñāna: A tudat többnyire passzív, reflektáló és késztetésekből vagy különböző érzékszervi észlelésből származó hatásokat hordozó funkciója. Ide tartoznak a tudatosságok is, az érzékszervi tudatosságok, amelyek jól mutatják a reflexív viszonyt (így megjelenik az āyatana-k és a dhātu-k közt a tanításokban). Ezáltal belátható, hogy a viññāṇa, vijñāna halmaz a környezettel való kapcsolatteremtésben fontos szerepet játszik. Gyors működése miatt pedig sikerül a folyamatos létezés érzetét keltenie. Valaminek a tudása egyszerre alépítmény – érzéki tudatosság – és a végső dolog is. Ez a halmaz az, amely az én-kép legerősebb alakítója. Leírására Buddha a varázslat-hasonlatot használja. (Ezek a hasonlatok Szamjutta-nikája XXII. 95. találhatóak.) Az öntudat halmaza egy varázsló trükkje. Mint ilyen felmerül és azonnal eltűnik. Az öntudat felmerül, nem feltétlenül úgy, ahogy azt kívánjuk, valamint kondicionált a saját okai és körülményei által.

Milinda-panyha 2. 7.
„… Szólt a király:
– Nágaszéna úr, ugyanazon dolgok-e a tudomás, a bölcsesség, és az életlényeg tartalmai, vagy különbözőek? Vagy pedig ugyanazok, csak megnevezésük különböző?
– Nagykirály, a tudomás lényege a megtapasztalás, a bölcsesség lényege a megismerés, életlényeg pedig egyáltalán nincsen…”

Az Öt Halmazról: Milinda-panyha 1. 1. és 1. 3.
„… – Te kocsin érkeztél, ó Nagykirály, mondd hát el nekem, mi a kocsi! Talán a rúdja? … a tengelye … a kerekei… a kocsitest… a zászlórúd … a hám … a gyeplő … az ostor ?
– Nem, nem ezek, ó uram.
– Akkor a kocsi ezek halmaza… vagy olyasmi, ami ezektől függetlenül létezik?
– Nem, nem így van, uram … hanem a rúddal, a tengellyel, a kerekekkel, a kocsitesttel, a zászlórúddal, a hámmal, a gyeplővel és az ostorral összefüggésben keletkezik az a név, megjelölés, fogalom, kijelentés, hogy „kocsi”.
– Bizony, igazad van, Nagykirály … ahogy az összeillesztett kocsirészekkel összefüggésben mondjuk azt a szót, hogy „kocsi”, ugyanígy használjuk azt a szót is, hogy „lény”, ha az öt léthalmaz jelen van…”
„…Szólt a király:
– Nágaszéna úr, szét lehet-e választani az összeolvadt tartalmakat, lehet-e ilyen különbséget tenni közöttük: ez az érzékelés, ez az érzet, ez az ismeret, ez az indíttatás, ez a tudomás, ez a gondolat, és ez az ítélet?
– Nem, ez nem lehetséges, ó Nagykirály.
– Mondj egy példázatot!
– Képzeld el, ó Nagykirály, hogy egy szakács levest vagy mártást készít a királynak tejfölből, sóból, gyömbérből, köményből, borsból és más fűszerekből. A király pedig azt mondja a szakácsnak: vedd ki nekem a tejföl ízét, vedd ki a só ízét, vedd ki a gyömbér ízét, vedd ki a kömény ízét, vedd ki a bors ízét, vedd ki a többi fűszerek ízét, amit hozzáadtál! Nagykirály, ki tudná-e venni a szakács az összeolvadt ízekből ezeknek ízét úgy, hogy a király azt mondhassa: ez a savanyú, ez a sós, ez. a csípős, ez. az erős, ez a fanyar, és ez az édes íz?
– Nem, uram, nem lehetséges az Összeolvadt ízekből valamelyik ízt elkülöníteni, ám az egészben mégis benne van a savanyú, a sós, a csípős, az erős, a fanyar és az édes íz a maga sajátos jellegével.
– Nagykirály, hasonlóképpen lehetetlen az összeolvadt tartalmakat szétválasztani, és határt húzni közöttük, ekképpen: ez az érzékelés, ez az érzet, ez az ismeret, ez az indíttatás, ez a tudomás, ez a gondolat, ez az ítélet. Ám az egészben mégis benne van mindegyik a maga sajátos jellegével…”

Az Öt Halmaz tanítása egyrészt rámutat, mikkel azonosítja magát az ember, milyen téves nézetei lehetnek arról, hogy ki ő, vagy mi az övé, másrészt ilyen módon alátámasztja az önmagátlanság tanát. Ilyen módon a valóság strukturális elemzésének nevezhető.

A Függő Keletkezés szintén egyfajta önmagátlanság tan. Az viszont inkább funkcionális leírás, azaz a késztetett világot létrehozó és alkotó tényezők feltételes viszonyait vázolja fel.

Sáriputra, minden dolog üresség természetű

Minden dolog, vagyis minden jelenség üresség természetű – tanítja Kannon bódhiszattva.

Nem születő és nem megszűnő, nem szennyezett és nem tiszta, nem növekedik és nem csökken

Térjünk vissza egy pillanatra a víz és hullám hasonlatához. Azt tanultuk, hogy a víz szemszögéből a hullám csak egy formai megnyilvánulás, de nem különböző a víztől magától, vagyis a hullám saját szemszögéből ugyan keletkezik és elmúlik, azonban a víz szemszögéből nincs sem születése, sem halála. Az élet egy folyamatosság, csak a benne megjelenő jelenségek, mint a növények, az állatok vagy éppen az ember születik és megszűnik.
Éppen így a jelenségek, amelyek megjelennek, nem lehetnek szennyezettek vagy tiszták sem. Minden összetett, és nem csupán rossz (szennyezett) és nem csupán jó (tiszta). A rossz tartalmaz jó elemeket, és a jó tartalmaz rossz elemeket is. Thich Nhat Hanh egy másik kiváló hasonlattal ábrázolja nekünk ezt: ha egy papírlapot nézünk, akkor a papírlap tele van nem papírlap elemekkel. Ugyanis ahhoz, hogy egy papírlapot kézbe vehessünk, számtalan dolognak kell megvalósulnia. Szükség van egy magra, amiből a fa felnövekszik. A növekedéshez szükség van például földre, napfényre, esőre, szélre, az évszakok váltakozására. A fa kivágásához szükség van favágóra, akinek szüksége van megannyi dolog mellett szülőkre, hogy megszülessen, ételre, hogy felnőjön, vagy éppen arra, hogy azon a reggelen, amikor kivágja a fát, munkába tudjon állni. Szükség van a fa feldolgozására, elszállítására, gyárra, ahol a papírlapot elkészítik. A gyárban gépekre, emberekre, akik a gépeket működtetik. Rettentő hosszú a sor, fel sem tudjuk sorolni. Egyetlen papírlap ilyen megszámlálhatatlan mennyiségű nem-papírlap elemből áll.
Végül a jelenségek nem növekszenek és nem csökkennek, mert a legkisebb részecske is tartalmazza a kozmoszt, az egy tartalmazza az összeset, és az összes is tartalmazza az egyet.

Ezért az ürességben nincs forma, nincs érzés, érzékelés, akarat, tudat(osság)

A szútra megerősíti az Öt Halmaz ürességét, majd folytatódik más buddhista alaptanítások ürességének felsorolásával.

Nincs szem, fül, orr, nyelv, test és gondolkodás, nincs szín, hang, szag, íz, tapintás és tudati folyamat sem
Nincs látható világ, továbbá nincs a gondolkodás világa sem

Az Elemek Tizennyolc Birodalma tanítás ürességét tanítja itt a szútra, vagyis a hat érzékszerv (szem, fül, orr, nyelv, test és tudat), a hat érzéktárgy (szín, hang, szag, íz, tapintás és tudati folyamat) és a hat tudatosság (látás tudatossága, hallás tudatossága és így tovább, ami a hat érzékszervet a hat érzéktárggyal összekapcsolja) ürességét.

Továbbá nincs nem-tudás, nincs a nem-tudásnak vége sem
Továbbá nincs öregség és halál, továbbá nincs öregség és halál vége (sem)

A Tizenkét Tagú Függő Keletkezés tanításának üressége jelenik itt meg, mégha a szútra nem is sorolja fel mind a tizenkét tagot csak az elsőt és az utolsót említi.

Nincs szenvedés, összegyűjtés, megsemmisítés, út
Továbbá nincs tudás, nincs annak megszerzése, ezért nincs, amit meg lehetne szerezni

Mit látjuk a szútra a buddhista alaptanítások ürességét is ugyanúgy kiemeli. Ebben a sorban a Négy Nemes Igazság és a Nemes Nyolcrétű Ösvény tanítások ürességét hangsúlyozza. Mindezt azért teszi, mert nem szabad semmire sem abszolút igazságként tekinteni, minden üresség természetű. Buddha is nem-Buddha elemekből áll, a megértés nem-megértés elemekből áll. Buddha maga azt tanítja, hogy tanítványai ne kövessék vakon szavait, hanem saját tapasztalataik által igazolják igazságukat. Kövessék őt, de legyenek saját maguk „lámpásai”. Senki sem szabadulhat meg a szenvedéseitől más tapasztalatai, más gyakorlása, más útja által.

A bodhiszattva a tökéletes bölcsesség következtében
Tudatában nem tisztátalan vagy akadályozott, nem tisztátalan vagy gátolt, (ezért) nincs félelemben, eltávolodott teljesen minden egyes felforgató gondolattól és álomtól, beteljesítette a nirvánát
A három világ összes buddhája a tökéletes bölcsesség következtében megszerezte a páratlan és tökéletes megvilágosodást

A bódhiszattvák, sőt a három világ (múlt, jelen és jövő) össze buddhája az üresség természetének belátása által megszabadulnak a tudati akadályoktól, a tudati szennyeződésektől, a félelemtől, minden szenvedéstől. Az üresség tanításának megértése, mély megtapasztalása segítségével megszabadulnak. Ez az út pedig mindannyiunk számára nyitott és járható. Magunk mögött hagyva a duális-, megkülönböztető gondolkodást legyőzhetünk minden félelmet, megszabadulhatunk a szenvedéseinktől. A magunk által kialakított börtönünkből saját magunk erejéből ki is szabadulhatunk. Mindenünk megvan ebben a pillanatban ahhoz, hogy megvalósítsuk az akadálytalan, tiszta tudatot.

Ezért ismerjük meg a tökéletes bölcsességet
Ez a nagy szellemi mantra, ez a nagy fényesség mantra, ez a legfelsőbb mantra, ez az utolérhetetlen mantra
Képes eltávolítani minden szenvedést,
(Valóban) van tartalma, nem üres

A tökéletes bölcsesség, vagyis a tökéletes belátás a legnemesebb mantra, éppen ezért ha képesek vagyunk a birtoklására, akkor képesek leszünk minden szenvedés eltávolítására is.

Ezért a tökéletes bölcsesség mantrájának hirdetése, az a tanítás elmondása (hogy):
Gate, gate, paragate, paraszamgate bodhi szváhá

Amikor belátjuk az Öt Halmaz ürességét, akkor belátjuk minden ürességét. A dolgok, a jelenségek önmagátlanságának, csak függésben létezésének felismerése minden más felismerést is magával vonz, így a Szív szútra tanításának megtapasztalása segítségével minden egyszerre lobban el.

Egy alkalommal egy zen mester így fordult a tanítványához:
– Mondd el, hogyan értelmezed a Szív szútrát.
A szerzetes összeérintette tenyereit és így válaszolt:
– Megértettem, hogy az öt szkandha üres. Nincs szem, fül, orr, test és tudat; nincsenek formák, hangok, szagok, ízek, érzések, vagy a tudatnak tárgyai; a hat tudatosság nem létezik, a jelenségek tizennyolc birodalma nem létezik, a tizenkét tagú függő keletkezés nem létezik, és még a bölcsesség elérése sem létezik.
– Hiszel abban, amit mond? – kérdezte a mester.
– Igen, valóban hiszek abban, amit mond. – válaszolta a szerzetes.
– Gyere közelebb – kérte a zen mester a tanítványt, mire az közelebb lépett hozzá. Amikor aztán a szerzetes egész közel ért a mesterhez az habozás nélkül megragadt a hüvelyk és mutató ujjával az orrát és jól megcsavarta. Kínok közepette felsírt a szerzetes:
– Mester! Te fájdalmat okozol nekem!
A zen mester ránézett a szerzetesre:
– Akkor most mondd, hogy az orr nem létezik. De ha az orr nem létezik, akkor ugyan mi fáj?

Az Öt Halmaz tanításhoz felhasznált irodalom:
– Agócs Tamás: Buddhista ismeretelmélet, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete, Budapest, 2002- Anuruddhācariya: A Felsőbb Tan Foglalata (Abhidhammatthasañgaha) (ford.: Porosz Tibor), Porosz Tibor: A buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest, 2000- Porosz Tibor: A buddhista filozófia és pszichológia alapfogalmai a théraváda irányzatban, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete, Budapest, 2002- Tenigl-Takács László: A buddhizmus alaptanításai a szentiratok tükrében, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete, Budapest, 1994

Zazen szútrák – Hannya Shingyo – Szív szútra

A Szív szútra már többször előkerült az oldal történetében (ahogy az a Zen buddhizmus menüpont alatt látható), hiszen gyakran recitálják a zen kolostorokban, közösségekben is, és a mahayána buddhista iskolákban mindenhol. Mivel az online zazen során ez az első szöveg, amit recitálunk, így most újra közzé tesszük a romajis átírását (kiejtés szerinti olvasatát).

MAKA HANNYA HARAMITA SHIN GYO

摩訶般若波羅蜜多心経

KAN JI ZAI BO SA GYO JIN HAN-NYA HA RA MI TA JI

SHO KEN GO ON KAI KU DO IS-SAI KU YAKU

SHA RI SHI SHIKI FU I KU KU FU I SHIKI

SHIKI SOKU ZE KU KU SOKU ZE SHIKI

JU SO GYO SHIKI YAKU BU NYO ZE

SHA RI SHI ZE SHO HO KU SO FU SHO FU METSU

FU KU FU JO FU ZO FU GEN

ZE KO KU CHU MU SHIKI MU JU SO GYO SHIKI

MU GEN-NI BI ZES-SHIN I

MU SHIKI SHO KO MI SOKU HO

MU GEN KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI

MU MU MYO YAKU MU MU MYO JIN

NAI SHI MU RO SHI YAKU MU RO SHI JIN

MU KU SHU METSU DO

MU CHI YAKU MU TOKU I MU SHO TOK’KO

BO DAI SAT-TA E HAN-NYA HA RA MI TA KO

SHIM-MU KEI GE MU KEI GE KO MU U KU FU

ON RI IS-SAI TEN DO MU SO KU GYO NE HAN

SAN ZE SHO BUTSU E HAN-NYA HA RA MI TA KO

TOKU A NOKU TA RA SAM-MYAKU SAM-BO DAI

KO CHI HAN-NYA HA RA MI TA

ZE DAI JIN SHU ZE DAI MYO SHU

ZE MU JO SHU ZE MU TO TO SHU

NO JO IS-SAI KU SHIN JITSU FU KO

KO SETSU HAN-NYA HA RA MI TA SHU

SOKU SETSU SHU WATSU

GYA TEI GYA TEI HA RA GYA TEI HARA SO GYA TEI

BO JI SOWA KA HAN-NYA SHIN GYO

Nike Sneakers | Releases Nike Shoes

Hogy kerül a… Szív szútra üvegtollal

Hogy kerül a cipő az asztalra vagy éppen üvegtoll a japán kalligráfus kezébe?

Valószínűleg sokan egyet értenek velem, hogy aki kalligráfiával foglalkozik az szeret írni, esetleg meg van áldva egy jó adag grafomániával (is).

Szív szútra Pelikan 4001 torquoise Fountain Pen Ink (tussal)
és Herbin Glass pen (üvegtollal) Rhodia notebook (füzetben).

A Paper Hall Papírboltban (Budapesten a Nyugati térnél) jártam, amikor találkozhattam az új füzet szerelemmel a francia Rhodia cégtől. Számtalan jegyzettömbjük és füzetük mellett igazi naplónak való „nootbook”-juk is akad, amelyet akár éves naptárként, akár valóban naplóként is használhatunk. A Rhodia cég 1934 óta készít mindenféle igényt kielégítő papírárukat. Hagyomány és modernitás ötvöződik termékeikben. Mindez azonban nem csak az ő tevékenységük, és nyilván mindenkinek van kedvence, de ár-érték arányban – eddigi ismereteim szerint – jobbat még nem találtam, ráadásul nekem nagy kedvencem a puha fedeles „naplófüzet”, és ez olyan.

Azonban itt még nem ér véget a történet. Ez még kényelmesen elfér egy japán kalligráfus polcán is. De mi van a Pelikán tusokkal? Akárhogyan is próbáljuk megindokolni, a színes tus nem a japán kalligráfus eszköztárának darabja. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem szerethet bele. A német Pelikan cég sem ma kezdte termékeinek forgalmazását, hiszen több, mint 125 éve létezik. Könnyen válhatunk speciális tusainak is szerelmeseivé. Emellett a kék szín – így hallottam – azért vált a hagyományos írás(tanulás) színévé, mert megnyugtató a szem számára. Az általam választott szín pedig azon belül is igen különleges árnyalat. Természetesen azt, hogy ez mennyire igaz, mindenkinek a saját döntésére bízom.

Szív szútra mantrája

De haladjunk még kicsit tovább!

Utolsó eszközünk mára az üvegtoll. Konkrétabban a Herbin Glass pen, amely már a 17.  század(!!) óta a megkapó íráskép és az elegancia megtestesítője. Működési elve egyszerre csodátos és kézenfekvő. A hegy kialakítása spirális. Ha tusba mártjuk a folyadék szépen beleül a finom spirál mélyedésbe, ahonnan aztán folyamatosan adagolódik az írás közben. Lényegesen kiadósabban és egyenletesebben írhatunk vele ezáltal, mint egy hagyományos „mártogatós toll” esetében. Természetesen Herbin a tollak mellé tusokat is készít – például Victor Hugonak külön készített egy speciális fekete tust -, de azt most nem nyílt alkalmam kipróbálni… Visszatérve még egy gondolat erejéig a tollra. Nyilván nem okozok meglepetést azzal, ha azt mondom, hogy egy üvegből készült toll törékeny tárgy, azonban mind az írásképének csodája, mind pedig használatának rendkívül kézre álló mívolta miatt, azonnal beleszerettem, és ha japán kalligráfiára annyira nem is, de akár a mindennapi otthoni írásra elő fogom venni. Aki szereti az exkluzív eszközöket, annak mindenképpen illik egy ilyet vásárolnia!

 

 

jordan release date | jordan Release Dates

A Szív szútra másolásának hagyománya

Szív szútra - Hannya Shingyo - gyosho stílusban

A japán kalligráfia gyakorlatának részét képezheti a Szív szútra másolása. Maga a szöveg, sőt másolatai is megtalálhatóak ezen az oldalon, itt az ideje, hogy magáról a másolásról is szót ejtsünk, hiszen ennek is meg van a maga hagyománya, a tisztelet kifejezésének megfelelő formája.

A Szív szútra hangsúlyos jelenléte a gyakorlásban nem csak a zen buddhizmushoz, nem csak Japánhoz köthető. Tibetben, Kínában éppen ilyen fontos szöveg, hiszen úgy tartják, hogy a tanítás tökéletes és tömör foglalata. Annyi bizonyos, hogy az „üresség”-ről szóló késői buddhista szövegek legközismertebb darabjának számít. Éppen ezért – valamint a halállal kapcsolatos és a temetési szertartásokban is betöltött szerepe miatt – nem csak azok másolják, akik úgymond buddhisták. Sőt a japán kalligráfia gyakorlói is feladatként szokták kapni a másolását, hiszen annak elkészítése egy hosszadalmas, koncentrációt igénylő feladat.

Nézzük meg hát a másolás gyakorlatához kapcsolódó szertartásokat!

Az első lépés a szoba – ahol majd a másolást csináljuk – kitakarítása és az előkészületek elvégzése.
A hit/bizalom felébresztésével kezdjük. A kolostorok mindig rendezettek, tiszták, hiszen azok a gyakorlás színhelyei. Így járunk el a szobával is, ahol gyakorlásunkat folytatjuk. Ezt követi a szükséges eszközök előkészítése. Elengedhetetlen lesz a szútra másoló papír, papíralátét, papírnehezék, dörzskő, tus, víztartó, ecset és természetesen maga a minta, a szútra, valamint a juzu (数珠, 108 szemes buddhista „olvasó”) is, esetenként más eszközök. 
A szoba rendezett előkészítése után mi magunk is előkészülünk, vagyis a testünk következik. Kimossuk a szánkat, megmossuk a kezünket. A személyes felkészülés része, hogy minden zaklatottság nélkül fogunk neki az írásnak.

 

A második lépés a tisztelet adás. Bal kezünkbe vesszük a juzut és állva, összetett kézzel, meghajlunk (gasshōt (合掌) csinálunk). Ezt követően teljes leborulást végzünk, mind a két kezünkkel felajánlást teszünk – a felajánlás mozdulatát tesszük -, arcunk a föld felé. Ezt háromszor ismételjük meg, és egy meghajlással fejezzük be. Ezután a szútrát egyszer tisztelettel felolvassuk.

 

A harmadik lépés a másolás. Miután felolvastuk a szútrát a juzut bal kezünkön hagyva, vagy tisztelettel lehelyezve az asztalra, elkezdjük a másolást. Igyekszünk légzésünk csendesen sorolni egymás után, és ezzel a csendesség érzéssel összhangban írunk. Az írás közben hangosan, vagy magunkban mondjuk a szöveget, felidézve a szavak jelentését, felébresztve saját szívünkben a buddhát.

A negyedik lépés az ellenőrzés. Amikor befejeztük a másolást, türelmesen végig ellenőrizzük. Kanjiról-kanjira haladva, fegyelmezetten nézzük meg, hogy nem ejtettünk-e hibát. Ha mindent helyén találtunk, megfogjuk ismét a juzut és hangosan felolvassuk a szútrát, amit lemásoltunk. Ezt befejezve háromszor meghajolunk (gasshōt csinálunk).

Az ötödik lépés lehet mindezeken felül, ha elmondjuk az Ekōmon szövegét, ami tulajdonképpen a takuhatsu (托鉢, kolduló körút) alkalmával elmondott szöveg, a Fuekō első része. Így hangzik:

願(ねが)わくは此(こ)の功徳(くどく)を以(もっ)て、
普(あまね)く一切(いっさい)に及(およ)ぼし、
我(われ)らと衆生(しゅうじょう)と皆共(みなとも)に、
仏道(ぶつどう)を成(じょう)ぜんことを

Negawakuha kono kodoku wo motte,
Amaneku issai ni oyoboshi,
Warera to shujō to minatomo ni,
Butsudō wo jōzen koto wo

Magyarra fordítva:

Kérem, hogy ezen erények révén
                               (Kérem azt a dolgot, hogy ezen erényeket használva)
Mindenfelé kiterjedve
                               (Mindent teljesen átfogóan)
Mi és a tömeg
                               (Mi és az összes szenvedő lény)
Buddha útját mindannyian együtt teljesítsük be
                               (Buddha útját mindannyian együtt teljesíthessük be)

***

Ezzel fejeződik be a szútra másolása.

m(__)m

Szív szútra – Hannya Shingyo (般若心経)

A Szív szútra, vagyis a Maka Hannya Haramita Shingyo (摩訶般若波羅蜜多心経) a zen buddhizmus egyik fontos szövege. Ezért japánul is szeretném megjeleníteni az oldalon mind az eredeti szöveget, mind az olvasatát, illetve végül hozzá a jelentését.

摩訶般若波羅蜜多心経
観自在菩薩行深般若波羅蜜多時、照見五蘊皆空、度一切苦厄。舎利子。色不異空、空不異色、色即是空、空即是色。受・想・行・識亦復如是。舎利子。是諸法空相、不生不滅、不垢不浄、不増不減。是故空中、無色、無受・想・行・識、無眼・耳・鼻・舌・身・意、無色・声・香・味・触・法。無眼界、乃至、無意識界。無無明、亦無無明尽、乃至、無老死、亦無老死尽。無苦・集・滅・道。無智亦無得。以無所得故、菩提薩埵、依般若波羅蜜多故、心無罣礙、無罣礙故、無有恐怖、遠離一切顛倒夢想、究竟涅槃。三世諸仏、依般若波羅蜜多故、得阿耨多羅三藐三菩提。故知、般若波羅蜜多、是大神呪、是大明呪、是無上呪、是無等等呪、能除一切苦、真実不虚。故説、般若波羅蜜多呪。即説呪曰、羯諦羯諦波羅羯諦波羅僧羯諦菩提薩婆訶。般若心経
(Forrás: ja.wikipedia.org/wiki/般若心経)

觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。
舍利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識亦復如是。
舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨不增不減。
是故空中。無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。乃至無意識界。
無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。
以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅蜜多故。心無罣礙。無罣礙故。無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛。依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。
故知般若波羅蜜多。是大神咒。是大明咒是無上咒。是無等等咒。能除一切苦。真實不虛故。
說般若波羅蜜多咒即說咒曰
揭帝揭帝 般羅揭帝 般羅僧揭帝菩提僧莎訶
般若波羅蜜多心經
(Forrás: ja.wikisource.org/wiki/摩訶般若波羅蜜多心経)

Sziv szutra - Hannya Shingyo

Szív szútra - Hannya ShingyoHannya Shingyo Kannon Bosatsu

A kiejtés szerinti olvasat a következő:

MAKA HANNYA HARAMITA SHIN GYO

KAN JI ZAI BO SA GYO JIN HAN-NYA HA RA MI TA JI
SHO KEN GO ON KAI KU DO IS-SAI KU YAKU
SHA RI SHI SHIKI FU I KU KU FU I SHIKI
SHIKI SOKU ZE KU KU SOKU ZE SHIKI
JU SO GYO SHIKI YAKU BU NYO ZE
SHA RI SHI ZE SHO HO KU SO FU SHO FU METSU
FU KU FU JO FU ZO FU GEN
ZE KO KU CHU MU SHIKI MU JU SO GYO SHIKI
MU GEN-NI BI ZES-SHIN I
MU SHIKI SHO KO MI SOKU HO
MU GEN KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI
MU MU MYO YAKU MU MU MYO JIN
NAI SHI MU RO SHI YAKU MU RO SHI JIN
MU KU SHU METSU DO
MU CHI YAKU MU TOKU I MU SHO TOK’KO
BO DAI SAT-TA E HAN-NYA HA RA MI TA KO
SHIM-MU KEI GE MU KEI GE KO MU U KU FU
ON RI IS-SAI TEN DO MU SO KU GYO NE HAN
SAN ZE SHO BUTSU E HAN-NYA HA RA MI TA KO
TOKU A NOKU TA RA SAM-MYAKU SAM-BO DAI
KO CHI HAN-NYA HA RA MI TA
ZE DAI JIN SHU ZE DAI MYO SHU
ZE MU JO SHU ZE MU TO TO SHU
NO JO IS-SAI KU SHIN JITSU FU KO
KO SETSU HAN-NYA HA RA MI TA SHU
SOKU SETSU SHU WATSU
GYA TEI GYA TEI HA RA GYA TEI HARA SO GYA TEI
BO JI SOWA KA
HAN-NYA SHIN GYO

 

Magyar nyelven így hangzik:

Buddha tanításai tökéletes bölcsessége szívének szútrája

(fordította: Gáncs Nikolasz, 2012. február)
 
Kannon[1] bodhiszattva a mély tökéletes bölcsesség megvalósításakor észreveszi[2], hogy az öt alkotóelem[3] üres
Ezzel megszabadul minden szenvedéstől és csapástól
 
Sáriputra, a forma nem különbözik az ürességtől, az üresség nem különbözik a formától, vagyis a forma üresség, az üresség forma
És ugyanilyen az érzés és érzékelés, akarat és a tudatosság is
 
Sáriputra, minden dolog[4] üresség természetű
Nem születő és nem megszűnő, nem szennyezett és nem tiszta, nem növekedik és nem csökken
Ezért az ürességben nincs forma, nincs érzés, érzékelés, akarat, tudat(osság)
Nincs szem, fül, orr, nyelv, test és gondolkodás, nincs szín, hang, szag, íz, tapintás és tudati folyamat sem
Nincs látható világ, továbbá nincs a gondolkodás[5] világa sem
Továbbá nincs nem-tudás, nincs a nem-tudásnak vége sem
Továbbá nincs öregség és halál, továbbá nincs öregség és halál vége (sem)
Nincs szenvedés, összegyűjtés, megsemmisítés[6], út[7]
Továbbá nincs tudás, nincs annak megszerzése, ezért nincs, amit meg lehetne szerezni
 
A bodhiszattva a tökéletes bölcsesség következtében[8]
Tudatában nem tisztátalan vagy akadályozott, nem tisztátalan vagy gátolt, (ezért) nincs félelemben[9], eltávolodott teljesen minden egyes felforgató gondolattól és álomtól, beteljesítette a nirvánát[10]
 
A három világ összes buddhája a tökéletes bölcsesség következtében[11] megszerezte a páratlan és tökéletes megvilágosodást
 
Ezért ismerjük meg a tökéletes bölcsességet
Ez a nagy szellemi mantra, ez a nagy fényesség mantra, ez a legfelsőbb mantra, ez az utolérhetetlen mantra[12]
Képes eltávolítani minden szenvedést,
(Valóban) van tartalma, nem üres
Ezért a tökéletes bölcsesség mantrájának hiredetése, az a tanítás elmondása (hogy):
 
Gate, gate, paragate, paraszamgate bodhi szváhá[13]
 
 

 


[1] Avalokitésvara
[2] megvilágítja
[3] szkandha
[4] dharma
[5] tudat
[6] megszűnés
[7] Ez a felsorolás a Négy Nemes Igazság tanára utal
[8] Alternatív fordítási lehetőség erre a sorra: A bodhiszattva a tökéletes bölcsesség által vagyis arra támaszkodva
[9] Úgy is fordíthatnánk ezt: ezért rettenthetetlen
[10] Vagyis a végső megszabadulást
[11] által
[12] Ezt a két sort úgy is fordíthanánk, hogy: Ezért ismeretes, hogy a tökéletes bölcsesség a nagy szellemi mantra, a nagy fényesség mantrája, a legfelsőbb mantra, az utolérhetetlen mantra
[13] Ezt az utolsó sort a hagyományok szerint, lévén egy mantra nem szokták lefordítani, azonban mégis kereshetjük, kutathatjuk, mit is jelent ez a mantra. Itt három lehetséges fordítást szeretnék megmutatni: 1) Felemelő igazság, felemelő igazság, megszabadult felemelő igazság, megszabadult szerzetes felemelő igazsága, megvilágosodás, így legyen 2) Az igazságot szolgálja, az igazságot szolgálja, megszabadulva az igazságot szolgálja, a megszabadult szerzetes az igazságot szolgálja, megvilágosodás, így legyen 3) Az igazságot leleplezi, az igazságot leleplezi, megszabadulva az igazságot leleplezi, a megszabadult szerzetes az igazságot leleplezi, megvilágosodás, így legyen

Szív szútra

A mély meghaladó bölcsesség szíve szútra
(Mahá pradzsnyá páramitá hridaja szútra)

Avalókitésvara bódhiszattva a mély meghaladó bölcsességben időzvén látja, hogy az igaz természetét alkotó öt rész üres, és ezzel minden szenvedést meghalad.

Sáriputra! A forma nem különbözik az ürességtől, az üresség nem különbözik a formától. A forma valóban üresség, az üresség valóban forma.Így ilyen az érzés, az érzékelés, az akarat és a tudatosság is.

Sáriputra! Minden jelenségnek üresség a természete. Nem keletkeznek és nem szűnnek meg, nem tiszták és nem szennyezettek, nem növekszenek és nem csökkennek. Ezért az ürességben nincs forma, érzés, érzékelés, akarat és tudatosság. Nincs szem, fül, orr, nyelv, test és értelem, nincs szín, hang, szag, íz, tapintás és tudati folyamat, nincs birodalma az érzékszerveknek és a tudatosságnak. Nincs nem tudás és nincs annak megszűnése, nincs öregség és halál és nincs ezek megszűnése sem. Nincs szenvedés, nincs annak oka, nincs annak megszűnése, és nincs útja a megszüntetésnek. Nincs megvalósítás és nincs megérkezés, mivel nincs, amit el kellene érni.

A bódhiszattvának a meghaladó bölcsesség által akadálytól mentes a tudata, mivel mentes az akadályoktól rettenthetetlen,és meghaladva minden illúziót, az ellobbanást eléri.

A három világ összes buddhái a meghaladó bölcsesség által valósítják meg a tökéletes és felülmúlhatatlan felébredettséget.Ezért ismerd fel a meghaladó bölcsességet, a nagy szent eszmét, a nagy tudás eszméjét, a felülmúlhatatlan eszmét, a hasonlíthatatlan eszmét, azt, ami véget vet minden szenvedésnek. Lásd be ezt mint igazságot!

Ezért hangoztasd a meghaladó bölcsesség eszméjét, amely így szól:

gaté, gaté, páragaté, páraszamgaté, bódhi szváhá

gaté, gaté, páragaté, páraszamgaté, bódhi szváhá

gaté, gaté, páragaté, páraszamgaté, bódhi szváhá

 

Dobosy Antal fordításában: (2012)

Avalókitésvara bódhiszattva a mély meghaladó bölcsességben időzvén látja, az öt alkotórész mindegyike üres, és ezzel minden szenvedést meghalad.

Sáriputra! A forma nem különbözik az ürességtől, az üresség nem különbözik a formától. A forma valóban üresség, az üresség valóban forma. Így ilyen az érzés, az érzékelés, az akarat és a tudatosság is.

Sáriputra! Minden jelenségnek üresség a természete. Nem keletkeznek, és nem szűnnek meg, nem tiszták, és nem szennyezettek, nem növekszenek, és nem csökkennek.

Ezért az ürességben nincs forma, érzés, érzékelés, akarat és tudatosság. Nincs szem, fül, orr, nyelv, test és értelem, nincs szín, hang, szag, íz, tapintás és tudati folyamat, nincs birodalma az érzékszerveknek és a tudatosságnak. Nincs nem tudás, és nincs annak megszűnése, nincs öregség és halál, és nincs ezek megszűnése sem. Nincs szenvedés, nincs annak oka, nincs annak megszűnése, és nincs útja a megszüntetésnek. Nincs megvalósítás, és nincs megérkezés, mivel nincs, amit el kellene érni.

A bódhiszattvának a meghaladó bölcsesség által akadálytól mentes a tudata. Mivel nincs akadály, nincs félelem sem, így meghaladva minden illúziót a megszabadulást eléri.

A három világ összes buddhái a meghaladó bölcsesség által valósítják meg a tökéletes és felülmúlhatatlan felébredettséget.

Ezért ismerd fel a meghaladó bölcsességet, a nagy szent eszmét, a nagy tudás eszméjét, a felülmúlhatatlan eszmét, a hasonlíthatatlan eszmét, azt, ami véget vet minden szenvedésnek, a bölcsességet, ami valóságos és nem hamis.

Ezért hangoztasd a meghaladó bölcsesség eszméjét, amely így szól:

gaté, gaté, páragaté, páraszamgaté, bódhi szváhá

gaté, gaté, páragaté, páraszamgaté, bódhi szváhá

gaté, gaté, páragaté, páraszamgaté, bódhi szváhá

Egy hét – egy szútra

Egy hét – egy kōan sorozat ezen a héten Egy hét – egy szútra változatban jelentkezik, mert olvasván az alábbi szútrát úgy éreztem igazán fontos az minden nap. A szöveg forrása A Buddha Ujja oldal, Farkas Pál fordítása

慈悲 jihi metta

Snp 1.8 Metta Sutta
1. A szeretetről szóló tanítóbeszéd

Aki jó úton jár, így cselekedjék, hogy
elérje a nyugalom állapotát:
Legyen rátermett, becsületes, egyenes,
nyájas szavú, szelíd és szerény,

megelégedett, kevés igényű,
kevés elfoglaltsággal bíró, egyszerű életet élő,
érzékeit uraló, körültekintő,
tartózkodó, családokhoz nem kötődő.

Ne tegyen semmit sem,
amit a bölcsek rosszallnának.
Legyen minden lény boldog és békés,
töltse el boldogság.

Minden létező élőlényt,
legyen gyenge vagy erős,
hosszú, nagy- vagy középtermetű,
rövid, kicsiny vagy vaskos,

látásból ismert vagy sosem látott,
távolban vagy közelben lakó,
létező vagy létezést kereső,
kivétel nélkül minden lényt töltsön el boldogság.

A másikat senki sehol tönkre ne tegye,
meg ne alázza.
Haragból vagy ellenszenvből
senki se kívánjon a másiknak rosszat.

Ahogyan az anya védi gyermekét, egyetlen gyermekét,
akár élete árán is,
úgy terjessze ki az ember szívét határtalanul,
mindenre, ami csak él.

Az ember szerető szívét
terjessze ki határtalanul, minden világra
— fölfelé, lefelé és minden irányban —,
akadályok nélkül, gyűlölködés nélkül, ellenségeskedés nélkül.

Amíg az ember lankadatlan, tartsa fönn ezt a tudatosságot,
akár áll, akár jár, akár ül, akár fekszik.
E tanítás szerint ezt mondják
magasztos állapotnak.

Nem bonyolódván vélekedések hálójába,
erényekkel ékesen és átlátással fölvértezve,
az ember föladja az érzéki örömök iránti vágyakozást.
Az ilyen ember bizony nem tér vissza újra anyaölbe.

Itt végződik A szeretetről szóló tanítóbeszéd.Giftofvision – Sneakers search engine | jordan Release Dates

A gyakorlás szútrái (rövidebb szövegek)

A zen gyakorlásához számtalan szútra, szöveg kapcsolódik. Legtöbbjükkel az intenzív gyakorlások, a sesshinek (接心, 摂心, 攝心) alkalmával találkozhatunk elsősorban, a napi gyakorláskor kevesebbel.

Ezt a részt annak szeretném szentelni, hogy ezeket a szútrákat, szövegeket megjelenítem az eredeti japán szöveggel együtt, hogy mindenki elmélyülhessen bennük, akit ez érdekel. 

Valamint mivel a gyakorlás nyelve egy-egy nemzetközi sesshinen az angol, ezért néhány fordítási változatot is bemutatok.

Szerkesztés alatt álló rész. Folyamatosan bővítem majd a listát.

Az első szöveg a bodhisattva négy fogadalma, mivel ez a mindennapi gyakorlás része. Azt érdemes figyelembe venni, hogy akad olyan szöveg – mint például a négy fogadalom is ilyen -, amelynek több verziója is van. Első sorban azokat jelenítem meg itt, amelyek a mi közösségünkben ismeretesek, de az érdekesség kedvéért azért nem kizárólagosan.

Japán (japanese)

四弘誓願 (shiguseigan)

衆生無辺誓願度 (shu jō mu hen sei gan do)
煩悩無尽誓願断 (bonnō mu jin sei gan dan)
法門無量誓願学 (hou mon mu ryou sei gan gaku)
仏道無上誓願成 (butsu dō mu jou sei gan jō)

(forrás: ja.wikipedia.org/wiki/誓願)
衆生無辺誓願度 (shu jō mu hen sei gan do)
煩悩無量誓願断 (bonnō mu ryō sei gan dan)
法門無尽誓願智 (hou mon mu jin sei gan chi)
仏道無上誓願成 (butsu dō mu jou sei gan jō)

Magyar

(forrás: http://www.zazen.hu)

A négy fogadalom
Az élőlények száma végtelen, fogadom, hogy mind megszabadítom.
A káprázatok világa kimeríthetetlen, fogadom, hogy mind legyőzöm.
Az igaz tanok sora megszámlálhatatlan, fogadom, hogy mind megtanulom.
A felébredés útjai bejárhatatlanok, fogadom, hogy mind bejárom.

***

(saját fordítás)

Az élőlények végtelen számúak, kérem, hogy átvihessem őket.
A vágyak kimeríthetetlenek, kérem, hogy megszűntethessem őket.
A tan kapui megszámlálhatatlanok, kérem, hogy megtanulhassam őket.
Buddha útjai a legfelsőbbek, kérem, hogy megvalósíthassam őket.


Angol

(english, http://www.onedropzendo.org/sutras/s-vows.htm)

The Boddhisattva Vows
Sentient beings are numberless:
I vow to liberate them.
Desires are inexhaustible:
I vow to put an end to them.
The Dharmas are boundless:
I vow to master them.
The Buddha’s way is unsurpassable:
I vow to become it.

(forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Bodhisattva_vows)
The Four Great Vows
I vow to liberate all beings, without number
I vow to uproot endless blind passions
I vow to penetrate dharma gates beyond measure    
I vow to attain the way of the Buddha

***

A következő a nemzetközi sesshinek alkalmával reggelente harmincháromszor elismételt Enmei Jikku Kannon Gyou.

Japán

(japanese)

延命十句観音経
観世音 南無仏 (Kanzeon Namu Butsu)
与仏有因 (yo butsu u in)
与仏有縁 (yo butsu u en)
仏法僧縁 (buppō sō en)
常楽我浄 (jō raku ga jō)
朝念観世音 (chō nen Kanzeon)
暮念観世音 (bo nen Kanzeon)
念念従心起 (nen nen juushin ki)
念念不離心 (nen nen fu ri shin)

Magyar

(saját fordítás)

A hosszú élet tíz mondatának Kannon szútrája
Kanzeon, Tisztelet a Buddhának
Buddhával mi is benne vagyunk az ok-okozatiságban
Buddhával kapcsolatban állunk
Buddhával, a dharmával, a sanghával kapcsolatban állunk
Állandóság, Szenvedéstől való mentesség, Éntelenség, Tisztaság (Kanzeontól származó) erényét gyakoroljuk
A reggel (első) gondolata Kanzeon
Amikor besötétedik: a gondolat Kanzeon
Pillanatról-pillanatra a tudatból születik
Pillanatról-pillanatra nem válik el a tudattól

Angol

(english)

TEN VERSE KANNON SUTRA OF TIMELESS LIFE
Kanzeon!
I venerate the Buddha;
with the Buddha I have my source,
with the Buddha I have affinity
affinity with Buddha, Dharma, Sangha,
constancy, ease, the self, and purity.
Mornings my thought is Kanzeon,
evenings my thought is Kanzeon,
thought after thought arises in mind,
thought after thought is not separate from mind.

vagy

Kanzeon:
Veneration to the Buddha.
With Buddha I have origin;
With Buddha I have affinity;
Affinity with Buddha, Dhamma, Sangha;
Eternity, joy, self, and purity.
Mornings my thoughts are Kanzeon;
Evenings my thoughts are Kanzeon;
Thought after thought arise in the mind;
Thought after thought are not separate from mind.

***

Az étkezéshez is kapcsolódnak szövegek.
Elsőként az öt megfontolás.

Japán

(japanese, forrás: http://gudoblog-j.blogspot.com/2009_05_01_archive.html)

五観の偈 (go kan no ge)
一つには功の多少を計り彼の来処を量る
二つには己れが徳行の全缺を忖つて供に應ず
三つには心を防ぎ過を離るることは貪等を宗とす
四つには正に良薬を事とするは形枯を療ぜんが為なり
五には成道の為の故に今此の食を受く

vagy (forrás: http://ja.wikipedia.org/wiki/五観の偈)

一には功の多少を計(はか)り彼(か)の来処(らいしょ)を量(はか)る。
二には己が徳行(とくぎょう)の全欠を[と]忖(はか)つて供(く)に応(おう)ず。
三には心を防ぎ過(とが)を離るることは貪等(とんとう)を宗(しゅう)とす。
四には正に良薬を事とすることは形枯(ぎょうこ)を療(りょう)ぜんが為なり。
五には成道(じょうどう)の為の故に今此(いまこ)の食(じき)を受く。

Kiejtés szerinti olvasat:

Hitotsu ni wa kō no tashō wo hakari ka no raisho wo hakaru
Futatsu ni wa onore ga tokugyō no zenketsu wo hakatte ku ni ōzu
Mitsu ni wa shin wo fusegi toga wo hanaruru koto wa tontō wo shuu to su
Yotsu ni wa masani ryōyoku wo koto to suru koto wa gyōko wo ryō zen ga tame nari
Itsutsu ni wa jōdō no tame no yue ni imako no jiki o uku

Magyar

(forrás: One Drop Zendo – Egy Csepp Szangha)

Az öt megfontolás
Először, gondoljunk arra, ételünk honnét származik és milyen sok munka eredménye.
Másodszor, fontoljuk meg mit cselekszünk, amikor az ételt elfogyasztjuk.
Harmadszor, és legfőképpen, legyünk éberek, hogy étkezés közben se szórakozottság, se falánkság, se csüggedés ne kerítsen hatalmába.
Negyedszer, fogyasszuk az ételt hálával és váljék egészségünkre.
Ötödször, akarjuk az ételt, hogy az igazsághoz vezető úton haladni tudjunk és az igazságot megvalósítsuk.

Angol

(english, forrás: http://www.onedropzendo.org/sutras/s-reflect.htm)

The Five Reflections
First, let its reflect deeply on our true effort and the efforts of those who brought us this food.
Second, may we live in a way that wakes us worthy to receive it.
Third, what is most essential is the practice of mindfulness which helps us transcend greed, anger and delusion.
Fourth, we appreciate this food which sustains the good health of our body and mind.
Fifth, we accept this food to complete the awakening of the pure mind of all beings.

***

Hakuin Zenji Zazen dala

Japán

(japanese, forrás: http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%90%E7%A6%85%E5%92%8C%E8%AE%83)

衆生本来仏なり 水と氷の如くにて
水を離れて氷なく 衆生の外に仏なし
衆生近きを知らずして 遠く求むるはかなさよ
たとえば水の中に居て 渇を叫ぶが如くなり
長者の家の子となりて 貧里に迷うに異ならず
六趣輪廻の因縁は 己が愚痴の闇路なり
闇路に闇路を踏そえて いつか生死を離るべき

夫れ摩訶衍の禅定は 称歎するに余りあり
布施や持戒の諸波羅蜜 念仏懺悔修行等
そのしな多き諸善行 皆この中に帰するなり
一座の功をなす人も 積し無量の罪ほろぶ
悪趣何処にありぬべき 浄土即ち遠からず
かたじけなくもこの法を 一たび耳にふるる時
讃歎随喜する人は 福を得る事限りなし

況や自ら回向して 直に自性を証すれば
自性即ち無性にて 既に戯論を離れたり
因果一如の門ひらけ 無二無三の道直し
無相の相を相として 行くも帰るも余所ならず
無念の念を念として うたうも舞うも法の声
三昧無礙の空ひろく 四智円明の月さえん
この時何をか求むべき 寂滅現前するゆえに
当所即ち蓮華国 この身即ち仏なり

Kiejtés szerinti olvasat:

Hakuin Zenji Zazen Wasan
Shu jō honrai hotoke nari  Mizu to kōri no gotoku nite
Mizu o hanarete kōri naku  Shujō no hoka ni hotoke nashi
Shujō chikaki wo shirazu shite  Toku motomuru nakanasa yo
Tatoeba mizu no naka ni ite  Katsu wo sakebu ga gotoku nari
Chōja no ie no ko to narite  Hinri ni mayou ni kotonarazu
Rokushu rinne no innen wa  Onore ga guchi no yamiji nari
Yamiji ni yamiji wo fumisoete  Itsuka Shōji wo hanarubeki
Sore makaen no zenjō wa  Shōtan suru ni amari ari
Fuse ya jikai no shoharamitsu  Nenbutsu zange shugyō tō
Sono shina ōki shozengyō  Mina kono uchi ni kisuru nari
Ichiza no kō wo nasu hito mo  Tsumishi muryō no tsumi horobu
Akushu izuku ni arinubeki  Jōdo sunawachi tōkarazu
Katajikenaku mo kono nori wo  Hitotabi mimi ni fururu toki
Santan zuiki suru hito wa  Fuku wo uru koto kagiri nashi
Iwanya mizukara ekō shite  Jiki ni jishō ō shōsureba
Jishō sunawachi mushō nite  Sude ni keron wo hanare tari
Inga ichinyo no mon hirake  Mi ni mu san no michi naoshi
Musō no sō wo sō to shite  Yuku mo kaeru mo yoso narazu
Mu nen no nen wo ne toshite  Utau mo mau mo nori no koe
Sanmai muge no sora hiroku  Shichi enmyō no tsuki saen
Kono toki nanioka motomu beki  Jakumetsu genzen suru yueni
Tōsho sunawachi rengekoku  Kono mi sunawachi hotoke nari

Magyar

(forrás: One Drop Zendo – Egy Csepp Szangha)

Minden érző lény lényege szerint buddha. Ahogy nincs jég víz nélkül, nincsenek buddhák az érző lényektől függetlenül. Nem tudván, az igazság milyen közel van, a messze távolban keressük – milyen szomorú! Mint az ember, aki a vízben állva a szomjúságtól kétségbeesetten kiabál. Mint a gazdag ifjú, aki a szegények közé téved.
Sötét tudatlanságunkban elveszve így tévelygünk a hat világban. A sötétségben egyre messzebb jutva, hogyan szabadulhatnánk meg valaha is születéstől és haláltól.
Nincsen szó, amely a mahájána zen gyakorlat tökéletességét kifejezné. A hat paramita: az adakozás, az előírások megtartása, és az egyéb üdvös cselekedetek, mint Buddha nevének recitálása, az önmegtartóztatás és a szellemi gyakorlatok, mind a zazen által teljesednek ki. Ülj le akár csak egyszer, és láthatod, a zen miként törli el valamennyi karmád. Nincs többé rossz út, és a megtisztulás világa sincs már tőled távol. Elég ezt az
igazságot egyszer nyílt szívvel meghallgatnunk, hogy méltassuk és örömmel befogadjuk. Mennyivel inkább így van ez, ha önmagunkban elmélyedve közvetlenül megvalósítjuk az Én-természetet, de belátjuk annak igazságát, hogy az Én-természet nem-természet.
Adjunk fel minden hiábavaló elmélkedést, így az okok és okozatok zárt sorának kapuja feltárul, és a nyílegyenes utat, nem kettőt, és nem is hármat, követni tudjuk.
Ha megérted, hogy minden alak nem-alak, ezért alak, jöjj vagy távozz, mindig ugyanott jársz. Ha megérted, hogy a gondolat nem-gondolat, ezért gondolat, énekelj vagy táncolj, mindig a Dharma hangján szólsz. Milyen hatalmas és kimeríthetetlen a szamádhi szabad ege! Milyen ragyogó és tiszta a Négyrétű Bölcsesség tökéletes holdfénye! E pillanatban mi mást kívánhatnál még? Amikor az Igazság örök nyugalma megnyilatkozik, a hely, ahol most időzöl, maga a Lótuszok Földje, és lakhelyed, e test, maga Buddha teste.

Angol

(english, forrás:http://www.onedropzendo.org/content/sutras/s-hakuin.htm)

Hakuin Zenji’s Song Of Zazen
All sentient beings are essentially Buddhas. As with water and ice, there is no ice without water; apart from sentient beings, there are no Buddhas. Not knowing how close the truth is we seek it far away—what a pity!

We are like one who in the midst of water cries out desperately in thirst. We are like the son of a rich man who wandered away among the poor. The reason we transmigrate through the Six Realms is because we are lost in the darkness of ignorance. Going further and further astray in the darkness, how can we ever be free from birth-and-death? As for the Mahayana practice of zazen, there are no words to praise it fully.

The Six Paramitas, such as giving, maintaining the precepts, and various other good deeds like invoking the Buddha’s name, repentance, and spiritual training, all finally return to the practice of zazen. Even those who have sat zazen only once will see all karma erased. Nowhere will they find evil paths, and the Pure Land will not be far away. If we listen even once with open heart to this truth, then praise it and gladly embrace it, how much more so then if on reflecting within ourselves we directly realize Self-nature, giving proof to the truth that Self-nature is no nature. We will have gone far beyond idle speculation. The gate of the oneness of cause and effect is thereby opened, and not-two, not-three, straight ahead runs the Way.

Realizing the form of no-form as form, whether going or returning we cannot be any place else. Realizing the thought of no-thought as thought, whether singing or dancing, we are the voice of the Dharma. How vast and wide the unobstructed sky of samadhi! How bright and clear the perfect moonlight of the Fourfold Wisdom! At this moment what more need we seek? As the eternal tranquility of Truth reveals itself to us, this very place is the Land of Lotuses and this very body is the body of the Buddha.

 

 

Szombat esti beszélgetések 2/5 – Bevezetés a mahájána tanításaiba

A Kék Szikla Gyűjtemény (Hekiganroku 碧巌録) első esete,
és A Nyugalom Könyvének (Shōyōroku 従容錄) második esete őrzi
Wu császár és Daruma (Bódhidharma) találkozásának történetét.

Vu-ti császár [Liang-dinasztia, uralk. 502-549] kihallgatásra rendelte Bódhidharmát:
– Lám, építtettem számtalan templomot, másoltattam számtalan szútrát, gondoskodtam számtalan szerzetesről – hivalkodott a császár. – Milyen érdemeket szereztem?
– Semmilyet – mondta Bódhidharma.
– Mi szent hát?
– Minden üres, nem szent.
– Akkor ki áll itt előttem?
– Azt nem tudni.
(Forrás: Terebess Gábor: Folyik a híd)

Vu császár Bódhidharmát kérdezi
Engo előszava:
A hegy fölött a füst tűzre utal, egy szarv a kerítés mögött ökröt jelent. Elég egyetlen sarok és a másik hármat is megragadod, elég egyetlen pillantás és a legkisebb különbséget is észreveszed. De ez a gyorsaság csak csuhás szerzetesek között ennyire megszokott. Ha már megállítottad a téves tudatfolyamatokat, kerülhetsz bármilyen helyzetbe, a tökéletes szabadságot fogod élvezni, úgy szerencsétlenségben mint jómódban, adásban és vevésben. Most mondd! Hogy fog az ilyen ember a valóságban viselkedni? Lásd Szecsó alábbi szövevényét!
Főtéma:
A Liang dinasztia Vu császára kérdezte meg Bódhidharmától:
– Mi a szent tanítás legfontosabb lényege?
– Az üresség. De az nem szentség – válaszolta Bódhidharma .
– Ki az, aki itt áll előttem? – kérdezte a császár .
– Nem a tudás! – felelte Bódhidharma .
A császár nem fogta fel a szavak értelmét. Bódhidharma pedig átkelt a folyón, és Vei országába ment.
A császár később elmesélte a történteket Sikónak, aki ekkor a következőt kérdezte:
– Tudod-e, hogy valójában ki ez az ember?
– Nem a tudás – válaszolta a császár.
– Ő Kannon bódhiszattva, aki Buddha Szívének Pecsétjét viseli – mondta Sikó .
A császár mélységesen bánta a dolgot, és küldeni akart valakit Bódhidharmáért, de Sikó így szólt:
– Felesleges bárkit is érte küldened. Még akkor sem jönne vissza, ha mindenkit érte küldenél.
Szecsó verse:
Mi a szent tanítás? – Üresség.
De mi a titok ebben?
Majd újra a kérdés: Ki áll itt előttem? –
Nem a tudás!
Elkerülhetetlen, hogy tövisek és tüskebokrok nőjenek fel.
S ő titokban, éjjel átment a folyón.

Nincs ember, aki képes lenne visszahozni.
De még most is, annyi év után
Bódhidharma tölti be elmédet – hiába.
De állj róla gondolkozás,
egy lágy szellő áthatja a világegyetemet!

A mester körülnéz:
Ott van-e a pátriárka?
Ha igen, hozd csak ide hozzám!
Megmoshatja a lábamat.
(Forrás: Dobosy Antal: Zen szöveggyűjtemény)

Ez a történet több mahájána (mahāyāna, jp. daijōbukkyō大乗仏教) buddhista tanítást is felidéz, ha természetesen nem is mindet. Azért választottuk bevezetésnek a mahájának buddhizmus témakörébe, hogy így a zen buddhizmus szemszögéből tudjunk rátekinteni azokra a változásokra, ami a buddhizmust a nyugati időszámítás kezdete körüli évszázadokban érte.

A korai buddhizmus egyik kulcsfontosságú tanítása a világi követők számára az az elképzelés, miszerint a jó cselekedetekkel szerzett érdemek segíti a gyakorlót a jó karma felhalmozásában, jó újjászületésben, így a megvilágosodás és nirvána (nirvāṇa, jp. nehan 涅槃) elérésében. A Tan terjedésének segítése, a kolostorok, a szerzetesek támogatása, mind-mind érdemnek számított. Meglepődhetett hát Wu császár, amikor Daruma azt válaszolta neki, hogy mindazokkal a támogatásokkal, amiket adott semmiféle érdemet nem szerzett. Megérthetjük a császár kérdését, hiszen ki ne lenne, aki ne esne abba a csapdába, hogy elvárja, hogy eredményeit tiszteletben tartsák. Gondoljunk bátran csak arra a területre, ahol már rengeteg tapasztalatot és szakértelmet szereztünk. Hát nem várjuk el, hogy tiszteljenek, vagy legalább elismerjenek minket azért, amit elértünk?

Hasonlóan erőteljes meglepetést okoz Daruma azon kijelentése is, hogy semmi sem szent.
Fontos megjegyezni ezen a ponton, hogy a zen kōanok nem az általában vett buddhista tanítások, sőt sokszor, ha szó szerint értelmezzük őket, akkor szöges ellentétben vannak a buddhizmus tanításaival. Azonban nagyon fontos, hogy a kōanokkal való gyakorlás olyan igazságokat tár fel a számunkra, amelyek segítségként szolgálnak a hétköznapi életünkhöz is. Daruma válasza, miszerint nincsen szentség, egy végső valóságra, a végső igazságra mutat rá.

További kérdésként merülhet fel, hogy mi az az üresség, amiről Daruma beszél. A Szív szútra kapcsán már sokat beszéltünk róla (itt elolvasható a hozzá tartozó részletesebb jegyzet is), de nem lehet eleget szólni erről a mahájána buddhizmus egésze számára központi fogalomról. A hétköznapi beszélgetéseink során az üresség, az üres, mindig valamihez viszonyítva merül fel. Azonban a buddhizmusban megjelenő üresség nem csupán egy fogalom, amit így vagy úgy meg lehet magyarázni, hanem legfőképpen egy mindent átható élmény. Amikor megtapasztaljuk az ürességet, akkor megtapasztaljuk a szabadságot is.

A császár kérdése magában hordozza a kettősséget, a jó és rossz, helyes és helytelen elképzelését, a duális gondolkodás problémáját. A buddhizmus tanítása szerint ez a duális gondolkodás oka annak, hogy szenvedünk. A mahájána buddhizmusban a duális gondolkodás, valamint az érzékelésünk jellegzetességeinek feltárása egyebek mellett a „két igaság” tanításában jelenik meg, ahol megkülönböztetésre kerül a hétköznapi- (konvencionális tudás, konvencionális igazság, szanszkrit saṃvṛti-satya) és végső igazság (legfőbb igazság, végső valóság, szanszkrit paramārtha-satya). Ez a gondolat madhyamaka irányzat egyik központi tanítása. (A madhyamaka iskolát úgy is nevezik, hogy śūnyavāda, ami a másik központi tanítására, az üresség tanításra utal.)

A császár udvarában élő Sikó Darumát Kannon bodhiszattvának nevezi. Kannon bodhiszattváról már szintén beszélgettünk korábban, most magáról a mahájána jellegzetes alakjáról, a bodhiszattváról ejtenénk még pár szót a korábban elhangzottakat kiegészítve. Korábban már említettük, hogy a boddhiszattva nagy erénye az együttérzés, valamint a jóság, az öröm és az egyhegyűség. A boddhiszattva (bosatsu 菩薩) olyan személy, aki fogadalmat tesz a megvilágosodás (bodai) megvalósítására és az érző lények megmentésére. Olyan módon törekszik a legmagasabb megvilágosodás és a buddhaság elérésére, hogy az minden érző lényt szolgálja. Miközben tökéletesíti saját magát mások hasznára tevékenykedik.
Agócs Tamás a Gyémánt áttörés (A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest, 2000.) című könyvében a bodhiszattva szót tökélyharcosnak fordítja. Így ír: „A tökéletes (teljes és végleges) megvilágosodásra elszánt, hősies lelkületű lény.” Emellett Har Dayal 1932-ben Delhiben, a Motilal Banarsidas gondozásában megjelent The Bodhisattva in Buddhist Sanskrit Literature című könyvére hivatkozva elmondja, hogy a bodhiszattva szó etimológiáját tekintve a bodhi, mint megvilágosodás és sattva, mint lény értelmezhető, azonban a sattva ebben a szövegkörnyezetben nem közönséges lényre utal. Szinte bizonyosra vehető, hogy a sattva szó itt a védikus satvan, vagyis hős, harcos, erős, bátor emberre mutat rá. A bodhiszattva így egy megvilágosodásra törekvő harcos alakját ölti magára, aki egyrészt a megismerést (ti. a megvilágosodást), másrészt az együttérzést (ti. a lények felé fordulást) gyakorolja.

Szombat esti beszélgetések 12. – Sengai Gibon Kör, háromszög, négyzet

(Összefoglaló jegyzet a tizenkettedik Szombat esti beszélgetésekhez,
mely témáját Sengai Gibon (仙厓義梵, 1750-1837) zen mester képe adta.)

Egy műalkotás kapcsán az első kérdés, ami felmerülhet, főleg, ha nem figurális megfogalmazásról beszélünk, hogy mi lenne a megfelelő: ha értenénk a megjeleníteni kívánt dolgot, vagy pusztán megpróbáljuk élvezni, értékelni, hagyni hatni ránk abban a magyarázatok nélküli formájában, ahogy elénk tárul? Fontos kérdés lehet, hogy számít a technikai, mesteri megoldás, vagy a hatás lényeges? A japán művészet kapcsán, mind a tusképek, mind a kalligráfiák esetében értéket találhatunk abban, ha elsőként megvizsgálunk néhány alapvető kérdést.
Anyaghasználat esetében elsőként a hordozó anyagra vessünk pillantást: selyem, papír, vagy más anyag, ugyanis más és más technikai tudást igényelnek. Másodikként fontos, hogy egy tekercskép (függőleges vagy vízszintes képpel), paraván, legyező, vagy más az alkotás formai megjelenése. Aztán fordítsuk figyelmünket arra, hogy a mű csak tussal vagy színekkel kiegészítve készült. Festményeknél a témaválasztás és annak megfogalmazása, kalligráfiáknál a választott szöveg (kínai vagy japán, saját mondás vagy idézet) és annak stílusa lehet lényeges. Mind a két esetben a kompozíció, az elhelyezés, a tartalom és a forma kölcsönhatása jelentést hordozhat. A tus használata is nagyon személyes, hogy szárazon, vagy inkább nedvesen meghúzott vonalakat látunk, hogy gyors, könnyed, vagy inkább lassú, súllyal rendelkező vonások jelennek meg a képen, mindezek egyedi értéket kölcsönöznek a képnek. A fehér felületek játéka különös hangsúlyokat adhat a műnek, a vonásokban megjelenő „repülő fehérek” tánca mesteri fogás, amit az írás, vagy festés dinamikája, vagy az ecsetből kifogyó tus is létrehozhat.
A fent említett néhány szempont éppen csak pár a sok közül, amelyeket mind-mind figyelembe vehetünk. Azonban abban bizonyosan egyet tudunk érteni, hogy mindezek csak elvont kérdések, a művészet nem ilyesmik segítségével fogható meg. Természetesen mást jelent számunkra egy japán kalligráfia, ha értjük a szöveget. A japán kalligráfia nem „csak” forma. Mégsem gyakorol erőteljes hatást ránk minden, akár számunkra is erőteljes tartalmat megjelenítő mű. Mindig van olyan összetevő a műalkotás befogadása során, ami tökéletesen szubjektív, szavakkal alig, vagy egyáltalán nem leírható, teljesen személyes aspektus. Ezt pedig nem határozza meg semmi magyarázat. Ennek fényében próbáljuk közösen befogadni Sengai Gibon képét.  

Sengai Gibon képe, melynek az utókor a Kör, háromszög, négyzet címet adta, nem tartalmaz feliratot, az ábrázolt formák mellett Sengai Gibon gondosan elkészített rövid kalligráfiája látható csupán: „Japán első zen barlangja” (扶桑最初禅窟). Stephen Addiss Hogyan nézzük a japán művészetet? (HVG Kiadó Rt., Budapest, 2005.) című könyvében röviden ír erről a műalkotásról, és felhívja arra a figyelmet, hogy a tus árnyalata mindenhol más és más, nem egyfajta feketével vagy szürkével készült. A mértani formák, ha kis mértékben is, de átfedik egymást, ami kapcsolatot sejtet köztük. Azonban nincs felirat, ami irányt mutatna az értelmezéshez.
Sengai Gibon, nagy elődjéhez, Hakuin Ekaku zen mesterhez hasonlóan, a zen kifejezőeszközeként használta az ecsetet és a tust. Kalligráfiái és tusképei tanítanak, utat mutatnak, talányokat tartalmaznak. A Kör, háromszög, négyzet is olyan, akár egy kóan, egy kérdés, egy feladvány, amit a zen mesterek adnak tanítványaiknak a zen gyakorlás részeként egyfajta segítségként, hogy elmélyedhessenek általa. D. T. Suzuki így ír Sengai Gibon alkotásáról:
A kör-háromszög-négyzet címet viselő kép Sengai Gibon univerzumról készített műalkotása. A kör a végtelent ábrázolja, a végtelen pedig minden egyes élőlény alapjának tekinthető. Azonban a végtelen ennek ellenére önmagában formátlan. Mi, érzékekkel és értelemmel bíró lények viszont kézzelfogható formákat igénylünk. Ezért a háromszög. A háromszög minden forma kezdetének tekinthető. Ebből nő ki először a négyzet, ami tulajdonképpen egy megduplázott háromszög. Ez a duplázódási folyamat végtelenül tart, és létrejön a dolgok sokfélesége. Egy kínai filozófus úgy fogalmaz, hogy „a tízezer dolog”, és ez az univerzum. A fogalmi, a nyelvbe zárt gondolkodással az a baj, hogy realitásnak vesszük a nyelvet, és megfeledkezünk arról, hogy a nyelvnek idő nélkül nincsen jelentősége. Igazság szerint a nyelv az idő, az idő a nyelv. Ezért arra a következtetésre jutunk, hogy a világ kezdetén van valami, ami valós és konkrét, mint például a galaxisoknak egy olyan világa, ami bár formátlan és ködös, mégis valós és kézzelfogható. Ez az univerzum alapja, amiben mi most mindenféle dologgal kapcsolatba kerülünk, mint valami valós és konkrét tényekkel. Így kezdünk magáról az időről is gondolkodni, mint valós és konkrét tényről. A kör háromszöggé, majd négyzetté, majd a dolgok végtelenül változatos alakzataivá válik. Ugyanígy vált a teremtés bibliai beszámolója sokak számára történelmi ténnyé. Azonban a zen buddhizmus ellenzi az ilyenfajta elképzeléseket.
Van egy másik, egy hagyományosabb értelmezés, amelyet ezen három formára adhatunk. Sengai a zen buddhizmus mellett jól ismerte a shingon buddhista irányzatot is, ami egy vadzsrajána buddhista iskola Japánban. Tetszett neki a shingon azon tanítása, ami a testi lét (rupakaya) és a végső valóság (dharmakaya) azonosságát vallotta.  Ebben az értelmezésben a háromszög a testi lét három aspektusát szimbolizálja, mint a testi, a szóbeli (vagy intellektuális) és a mentális (vagy spirituális) aspektus. A négyszög az objektív világ megjelenítője, ami a négy nagy alapelemből (mahabhuta) áll: föld, víz, tűz és levegő. A kör itt az alaktalan forma, a dharmakaya, a végső valóság.
Általában a létezők irányába forduló duális gondolkodás elkülönít formát és formátlant, alanyt és tárgyat, anyagot és szellemet, és azzal a hittel él, hogy ezek ellent mondanak egymásnak, valamit kizárják egymást. A shingon és zen tanítások ezzel szemben ellenzik ezt a nézetet, és úgy tartják, hogy ami forma, az formátlan vagy üres, vagyis azonos. (Lásd. Szív szútra: „a forma üresség, az üresség forma”)