Enmei Jukku Kannon Gyo (延命十句観音経)

Egy rövid sorozat első tagja ez a fordítás, amely az egyik – gyakorláskor gyakran recitált – rövid szútra magyarra ültetésének próbálkozása. Azért fogalmazok így, mert klasszikus japán, és kanbun tanulmányaim, valamint gyakorlásom szintjét természetesen mindig érzékelteti egy fordítás, viszont szeretném közzétenni, hogy mások is láthassák.

Fontos megjegyezni, hogy lévén a buddhista szútrák többnyire kalsszikus kínai nyelven íródtak, így már a japánra fordításuk is sokszor több variációt rejthet magában, vagyis többféle értelmezést, attól függően, hogy valaki gyakorló-e vagy sem, illetve a gyakorlásának milyen szintjén áll, mást és mást érthet meg belőle. Éppen ezért csupán egy olyan fordítást tudok adni, amely a lehető leghűebben magát a szöveget mutatja. Esetenként zárójelben kiegészítem a fordítást, vagy másik lehetséges változatát is adom, hogy ezzel megpróbáljam felidézni a szöveg mélységét.

Szeretném megköszönni tanárom, mesterem segítségét, akivel fordításaim átnézzük, mivel az ő magyarázatai nélkül nem mindig jutnék valódi eredményre.

 えんめい じゅっく かんのん ぎょ         Enmei jukku Kannon Gyo
 延命十句観音経 
  A hosszú élet tíz mondatának
Kannon szútrája
     
 かん  ぜ  おん     な   む  ぶつ   Kanzeon Namu Butsu
 観世音 南無佛   Kanzeon, Tisztelet a Buddhának
 よ     ぶつ    う   いん   yobutsu u in
 与佛 有因   Buddhával mi is benne vagyunk
az ok-okozatiságban
よ    ぶつ     う   えん   yobutsu u en
与佛 有縁   Buddhával kapcsolatban állunk
ぶ    っぽう  そう えん   Buppo souen
佛 法僧縁   Buddhával, a dharmával, a
sanghával kapcsolatban állunk
じょう らく  が  じょう   jou raku ga jou
常楽我浄   Állandóság, Szenvedéstől való
mentesség, Éntelenség, Tisztaság
(Kanzeontól származó) erényét
gyakoroljuk
 ちょう ねんかん ぜ  おん   chou nen Kanzeon
朝念観世音    A reggel (első) gondolata Kanzeon
(Már reggel Kanzeon nevét mormoljuk,
ismételgetjük)
 
ぼ   ねん  かん ぜ  おん   bo nen kanzeon
暮念観世音   Amikor besötétedik:
a gondolat Kanzeon

(Besötétedéskor is Kanzeon nevét
mormoljuk, ismételgetjük) 
ねん ねん じゅう しん  き   nennen jou shin ki
念念従心起   Pillanatról-pillanatra a tudatból
születik
(Gondolatról-gondoltra
tudatunkból ez ébred fel)
ねん ねん  ふ   り   しん   nennen fu ri shin
念念不離心   Pillanatról-pillanatra nem válik el
a tudattól
  (Gondoltaról-gondolatra
nincs elválása ennek tudatunktól)