Gáncs Nikolasz és Zsidákovits Judit japán kalligráfia könyve

Shodō – Az ecset útja – A japán kalligráfia kézikönyve

Egy hosszú-hosszú történet, ami 2023. július 23-án biztos pontjához ért. Ezt a bemutatást kapta:
„Gáncs Nikolasz és Zsidákovits Judit kalligráfiáról írott könyvének, ennek a páratlan, két évtizede tartó munkának az volt az egyik célja, hogy a japán kalligráfia témáját eredeti források és nyugati értelmezések felhasználásával átfogóan feldolgozza. Másik elhatározása, hogy összegző műként vonzó legyen azok számára, akik érdeklődnek a japán művészetek, a vallás, a zen, a gyakorlati megvalósítás mozzanatai, távlatai és módszerei iránt, és mindezeket úgy ábrázolja, hogy teljes egészében
kerülje a túlzóan intenzív értelmezéseket és mégis olvasmányos, ugyanakkor alapos maradjon.
A mű a zen buddhizmus hagyományvonalára fűzi fel a kínai írásbeliség fejlődését a csont és pecsétírástól, a bambusz, majd a papír megjelenésével a reisho, vagyis az udvari íráson keresztül a különféle stílusok megjelenéséig, egészen Wang Xizhi 王羲之 (303-361) koráig, ami a kalligráfia művészetté alakulásának is tekinthető. Amikor a 6. században a kínai írás különböző stílusú formái eljutottak Japánba a buddhizmus különféle irányzatainak megérkezésével egy időben, az olyan erőteljes írás, és vele párhuzamosan festészeti stílusvirágzást indított el a szigetországban, amely több gazdag évszázadon áthajolva a jelenben is kimagaslóan hat. A könyv számtalan erényei között a zen szellemétől áthatott mesterekről összegyűjtött anekdoták mellett, amik egyedülálló hozzáférést adnak a megvilágosodás szellemébe, megtaláljuk a kalligráfia gyakorlására vonatkozó alapismeretek leírását is, a testhelyzettől kezdve a nyersanyagok és technikák bemutatásán át az alapvonások ismertetéséig, amik elvezetik az olvasót a kalligráfiai mintákig. A több mint 600 oldalas publikáció mondanivalóját 260 kép árnyalja és teszi felejthetetlenné.”

A kérdés, hogy miért olyan különleges ez a könyv, ha egyszer már 2009-ben és 2012-ben megjelent? Ugyan megmaradtak részek az első változatból is, azonban rengeteg új fejezettel bővül, ráadásul a korábbi fejezetek közül is számos átírásra került.

A könyv magyar és nemzetközi viszonylatban is egyedülálló tartalmi szerkesztést kapott, mivel tartalmazza a japán művészet átfogóbb történetét (Japán történelmének rövid bemutatása mellett); a japán buddhizmus rövid történetét (kiemelt figyelmet szentelve a zen buddhizmus történetének és tanításainak); a japán kultúra központi fogalmait; a japán (és kínai) írás és kalligráfia történetét; kalligráfia mesterek életének, tanításainak és műveinek bemutatását; a japán kalligráfia kedvelt zen és általánosabb
témáinak bemutatását; a japán kalligráfia eszközeinek és a japán függőtekercseknek a bemutatását; a japán kalligráfia gyakorlatának filozófiáját; a japán kalligráfia gyakorlatát; a japán kalligráfia gyakorlására alkalmas segédletet és zen témájú mintákat a témák jelentésének kifejtésével együtt; és így tovább. A kötet nem csak azok számára jelenthet értéket, vagy érdekes olvasmányt, akik konkrétan a japán kalligráfia iránt érdeklődnek. Egyaránt érdekes lehet mindazoknak, akik a keleti kultúrák és művészetek, a kínai és japán írás története, a japán művészet története, a japán kultúra, a buddhizmus és azon belül a zen buddhizmus, vagy éppen általában véve a művészet iránt érdeklődnek. Mélyebb betekintést nyújt a zen tanításaiba, valamint a zen által átitatott japán kalligráfia filozófiájába és gyakorlatába, így a zen gyakorlatát kutatók szempontjából is kézikönyvvé tehető. Mindezeken felül közvetlenül a japán kalligráfia gyakorlását segítheti, mely nézőpontból szintén figyelemre tarthat számot.

A tartalomjegyzék itt elérhető: Könyvek, gyakorlók

Már elérhető a Dákini keleti könyvesbolt és antikvárium oldalán.

Elérhető A Tan Kapuja Kiadó webshopjában is.

A Természetgyógyász Webboltban és így tovább.