Előkészületek és filozófia – tavaszi sumi-e workshopok

Hónapok hosszú munkájának köszönhetően az utolsó simítások és az előkészületek zajlanak a szilva-cseresznye-orchidea virágok témáját feldolgozó mintafüzethez és workshop(ok)hoz. Sűrű időbeosztással teli, rengeteg gyakorlást magába foglaló, intenzív, de csodálatos hétvége elé nézünk a március eleji virágfestés-workshop(ok) keretein belül. …

A tusfestészet éppen olyan elmélyült odafigyelést, koncentrációt és türelmet igényel, mint a japán kalligráfia művészete. A minták tökéletes követése nem egyszerű feladat legyen szó bármilyen művészeti formáról. Így talán nem meglepő, hogy a teljes elmélyülés teszi egésszé az alkotás folyamatát.


Az orchidea virágai

Egy kalligráfia vagy tuskép elkészítése közben minden figyelmünket igyekszünk arra a tevékenységre összpontosítani, amelyben éppen benne vagyunk. Ennek oka, hogy pusztán a vonások elkészítése is komoly gyakorlatot igényel, a gyakorlat megszerzése után pedig ilyen módon nyílik lehetőségünk arra, hogy elkerüljük a túlzott rutinból való írást vagy festést, amitől fennállhatna a veszély, hogy lélektelenné, kiüresedetté válnak képeink. Ez az összpontosítás egy teljes jelenlét, a gondolatok csapongásának hiánya, meditatív állapot. Tulajdonképpen nem cél, hogy mindezt elérjük, mégis együtt jár a gyakorlás folyamatával.


Orchidea levél gyakorlatok

Azt gondolhatnánk, hogy ez a meditatív állapot csak a japán kalligráfia vagy a tusfestészet tevékénységének velejárója, pedig ezzel tévednénk. Az igazság az, hogy bármilyen más elfoglaltságot, alkotást, munkát végezhetünk ugyanígy, vagyis bármilyen más munka vagy elfoglaltság eredményezheti ugyanezt az elmélyült állapotot, válhat meditációvá. Ám azzal, ha például japán kalligráfiát vagy tusfestészetet tanulunk és gyakorlunk, találhatunk egy kiváló átjárót, hogy általa az egész életünk minden részére kiterjeszthessük azt az egységérzetet és jelenlétet, amely a meditációban is elérhető, majd kiterjeszthető az élet többi területére is.
Egyebek mellett erre is kisérletet teszünk a workshopok és közös gyakorlások alkalmával.


A második sumi-e mintafüzet borítója

A workshopokhoz minden esetben tartozik egy mintafüzet is. Ezek a mintafüzetek tartalmaznak minden alapvető elméleti és gyakorlati útmutatást, azonban természetesen a workshopok keretén belül sokkal részletesebben tudunk foglalkozni mind a két területtel. Az elméleti kérdéseket nem csupán a bevezető előadások folyamán, hanem a gyakorlások alatt is folyamatosan feszegetjük, bővítjük a lehetséges ismereteket. Éppen így a gyakorlati kérdésekben is lényegesen szélesebb területet tudunk bejárni, mint amihez az írott forma lehetőséget tud biztosítani. Ezzel válik egységgé a filozófia, az elmélet és a gyakorlat.

0 0 vote
Article Rating