Tekercsbe foglalva

Számtalan anyagra készülhet kalligráfia a hagyományos utat járva, tussal vagy éppen új anyagokkal kísérletezve.
Az első alkalommal találkozhattam olyan alappal, amikor a kalligráfia elkészítésével rögtön egy kész tekercsképet kaptunk.

Új kihívás volt, amikor egy olyan megrendelést kaptam, hogy már van egy tekercs, csak üresen és arra kellene szöveget írni. Nagy érdeklődéssel vártam, hogy kézbe foghassam a Szingapúrból származó “alap-tekercseket”. A szépen elkészített keretbe, amelyen finom szövet szegélyezte a már előre “felfeszített” papírt, két szöveget írtam meg. Az első a Shinkendō (眞剣道) volt. Az előre elkészített méretarányos minta alapján így született meg a tekercskép:

Shinkendo japán kalligráfia

A második kalligráfia egy kínai vers volt. A vers így hangzik:

Egy tábornok szíve
Konfuciusz szelleme
Egy hős bátorsága
Egy Buddha könyörületessége
(将相经纶儒学问・英雄肝胆佛心肠)

Ismét elkészítettem előre a méretarányos mintát, és a hosszú gyakorlási folyamat után felkerült a szöveg magára a tekercsre:

Ez a szöveg igen egyedi, ezért szeretnék pár szót szólni róla. A vers Dr. Sun Yat-sen (孫文 / 孫逸仙, 1866-1925) a modern Kína alapítójának és első elnökének tollából származik. A vers sokak számára megszívlelendő jó tanácsként állhat az életben.

kínai vers Sun Yat-sen tollából

Az első sorban azt írja: Egy tábornok szíve. Ez a jó vezető tulajdonságaira utal, mint hogy nyitott gondolkodású, nagylelkű és képes arra, hogy együtt dolgozzon másokkal úgy, hogy megértse és ösztönözze az embereket.
A következő sor így hangzik: Konfuciusz szelleme. Ez az alapos tanulásról, bölcsességről és tudásról beszél, amely nem korlátozódik Konfuciuszra, hanem mindenkiről szól, aki a mélyreható bölcsesség útját járja, és arra szólít fel, hogy mi magunk is tegyünk így.
A harmadik sor így folytatja: Egy hős bátorsága. A félelem nélküliségről és az emberi szabadságról mesélve nekünk rávilágít, hogy a hétköznapokban éppen úgy szükség van arra, hogy szembenézzünk a konfliktusokkal, mint a harcban, hiszen az láncol minket le, hogy megfeledkezünk arról, hogy az ellentétek nem ellenségek, hanem próbatételek.
Végül azzal fejeződik be a vers, hogy: Egy Buddha könyörületessége. Legyünk nyitottak, nagylelkűek, ösztönözzünk másokat, bölcsességgel forduljunk az élet felé, félelem nélkül, szabadon éljünk és nyitott szívvel, könyörülettel, együttérzéssel egy végtelen szellemben virágozzunk, tiszta tudattal vagyis tudatosan fordulva a jelen felé.

0 0 vote
Article Rating