Feljegyzés ahhoz, hogyan legyünk körültekintőek a zazenben

Zazen Yojinki:

坐禅用心記

Feljegyzés ahhoz, hogyan legyünk körültekintőek a zazenben

írta: Keizan Jokin zenji (瑩山紹瑾 禅師) (1268-1325)


1

 

A zazenben ülés a tudat azonnali megtisztítása és a tökéletes természet [buddha-természet] átélése. Ezt úgy nevezik: „az eredeti arc megmutatása” és „az eredeti föld természetes szépségének felfedése”. Engedd el a gondolatokat testről és tudatról, és ugyanaz lesz, ha ülsz vagy ha fekszel. Tehát meghaladva a jó gondolatát és a rossz gondolatát, a szent és a profán gondolatát, túllépsz a korláton, amely elválasztja az érző lényt a buddhától. Ezért mindent nyugalomban kell hagyj [a nem-cselekvésben kell időzz], a dolgokat el kell dobd, és a hat érzék nem fog újabb dolgokat alkotni. [Hogy mi vagy] Ki ez? Mivel a név ismeretlen, ezért nem lehet testnek nevezni és nem lehet tudatnak sem nevezni. Mikor megpróbálunk gondolni rá, eltűnik. Ha beszélni akarunk róla, a szavak meghalnak. Olyan akár egy bolond, olyan akár egy gyengeelméjű, magas akár egy hegy, mély akár egy óceán, ám nincsen csúcsa, nincsen mélye. Megvilágítja a tárgyakkal való nem szembenállást, a szeme a felhőkön túlra is tisztán lát. Alapos megfontolással halad tovább, a vallásban [a vallás valóságában] és a csendben válik fénylővé. Ég és föld között ülve meghalad mindent, és az egész test teljes magányában nyilvánul meg. A teljesen megvilágosodott akár nagy halott is lehet, szemét nem akadályozza árnyék, lábát nem foghatja le a por. [Tiszta szemekkel, sehol sem áll.] Sehol sem lehet hát por, semmi sem állhat ellen. A tiszta víznek nincs eleje és nincs vége, az űrnek nincs külseje és nincs belseje. Teljesen tiszta, nyilvánvaló, ragyog. Már azelőtt ilyen volt mielőtt a formát és az ürességet tévedéssel megalkották. A tudat tartamnak és a tudatnak nincs hol létezni.

 

[Öröktől létezik, neve mégsincsen.] A Harmadik Pátriárka, a nagy mester [Sengcan] átmenetileg „tudatnak” nevezte, a Tiszteletreméltó Nágárdzsuna a „test” szóval illette. A megvilágosodott eszenciában és formában [a buddha-természet formája], melyből a Buddhák teste is áll, nincs „több” vagy „kevesebb”. Ezt a teliholddal szokták szimbolizálni, de jelentése maga a megvilágosodott elme [a Buddha]. Ez az elemi világosság túlragyog a múlton és jelenen. Nágárdzsuna a „buddhák szamádhiájának” szimbólumaként használta. A tudat valójában nem kettős, a test eltér a formától és a nyilvánvalótól. Csak tudat, csak test, a különbségek és az azonosságok célt tévesztenek. A test az elmében születik, és amint a test megszületett vele jár a különbségtétel. Ha egyetlen hullám is kél, tízezer hullám követi, amint egy tudati konstrukció [gondolat] megjelenik, tízezer követi. Így tehát a négy elem és az öt halmazat végül létrejön, a négy végtag és az öt érzékszerv megjelenik. Ez így folytatódik tovább, amíg a harminchat testrész, a tizenkettes oksági láncolat átölel mindent. Valójában sorban minden dharma összetevődik. Az elme olyan akár az óceán vize, a test okozza hullámait. A tengervíz nincs azon a ponton kívül, ahol a hullámok vannak, a hullám nincs azon kívül, ahol egy csepp víz van. A víz és a hullám, a mozdulat és a mozdulatlanság nem különböznek. Ezért mondják: „A személy él és meghal, jön és megy, mint a múlhatatlan test, a négy elem és az öt halmazat.”